Historia

Historia Parafii Miłosierdzia Bożego od dnia 27 maja 2012r. Sanktuarium.
Z dniem 1 sierpnia 1993 roku ks. bp Stanisław Napierała zlecił księdzu proboszczowi Michałowi Milewskiemu proboszczowi  parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim tworzenie nowej parafii przy ulicy Limanowskiego.  
W porozumieniu z nim wyznaczył do tego zadania ks. Andrzeja Szudrę, mianując go wikariuszem przy parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Ks. Andrzej Szudra pracował poprzednio na stanowisku wikariusza parafii św. Pawła w Ostrowie Wielkopolskim. Jako budowniczy nowego kościoła zamieszkał u państwa Przybylskich przy ul. Limanowskiego 53. Miejsce, gdzie miała być budowana kaplica parafialna, było dotąd pustym polem. W lipcu i w sierpniu został uporządkowany plac pod przyszłą budowę.
Dnia 9 sierpnia 1993 roku komitet wystąpił do Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wlkp. z prośbą o zgodę na postawienie krzyża i kapliczki. Krzyż ustawiono 28 sierpnia 1993 roku. Obok niego ustawiono kapliczkę i ołtarz – dar o.o. Pasjonistów z Sadowia. Dnia 26 września 1993 roku ks. dziekan Alfred Mąka z ks. Michałem Milewskim proboszczem parafii N.M.P. Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim i z ks. A. Szudrą dokonali uroczystego poświęcenia krzyża, kapliczki i terenu pod budowę kaplicy. Ks. dziekan A. Mąka zachęcając wiernych do budowania kaplicy powiedział: „Jeśli zbudujemy, nie zbiedniejemy, jeśli nie zbudujemy, nie wzbogacimy się na pewno”.
W związku z tworzeniem się nowej parafii, powstał na prośbę parafian, Społeczny Komitet Budowy Kaplicy. Jego pierwsze posiedzenie odbyło się 11 października 1993 roku w mieszkaniu ks. A. Szudry.
Komitet zebrał się w następującym składzie:
–    ks. A. Szudra – przewodniczący
–    ks. M. Milewski – proboszcz parafii N.M.P.
–    Zdzisław Szyszka – z ramienia Rady Osiedla nr 2 „Wenecja”
–    Bogumiła Kucharska – sekretarz
–    Mieszkańcy osiedla: L. Kostrzewski, Henryk Pawlak, Tadeusz Ratajczyk.
W październiku i listopadzie 1993 roku teren budowy został ogrodzony. Na teren budowy przywieziono wagon; służył on jako magazyn. W wagonie tym umieszczono paramenty liturgiczne. Zakupiono też i przywieziono niezbędne materiały budowlane. Prace budowlane rozpoczęto 15 listopada 1993 roku. Budowa kaplicy trwała rok. Aby zdobyć fundusze na budowę, w parafii rozprowadzono koperty, w których można było składać ofiary. Dzięki licznym sponsorom przygotowano loterie fantowe, z których dochód przeznaczony był na budowę kaplicy. Ks. A. Szudra głosił też kazania i zbierał pieniądze w swojej rodzinnej parafii św. Józefa w Lesznie. Dzięki wielu ludziom, którzy nieśli pomoc materialną, fizyczną, oraz modlitewną, już w maju można było rozpocząć prace przy dachu kaplicy. W czerwcu i lipcu trwały prace dekarskie, zamontowana została wieżyczka – dzwonnica. Następnie zainstalowano nagłośnienie, położono posadzkę w prezbiterium i rozpoczęto prace przy tynkowaniu. Rodziny z parafii ofiarowały obrusy na ołtarz, świeczniki, kropielnice, paschał, gong, dywany do prezbiterium. W kaplicy trwały intensywne prace wykończeniowe, aby wszystko było gotowe do dnia 25 września 1994 roku.
Równocześnie z budową kaplicy rozwijało się też życie religijne i wspólnotowe mającej powstać parafii. Od 26 września 1993 roku w każdą niedzielę ks. A. Szudra odprawiał przy kapliczce dwie msze święte: o godz. 11.00 i 13.00. W październiku wierni bez względu na pogodę gromadzili się na nabożeństwach różańcowych. Wspólnie modlono się o błogosławieństwo Boże na czas budowy. W październiku odbyła się pierwsza pielgrzymka nowo tworzącej się parafii do Lichenia. Wielkim przeżyciem dla wszystkich była pasterka 24 grudnia 1993 roku. Brało w niej udział około 2 tysięcy ludzi „Zimowe podmuchy wiatru i ciemność nie zniechęciły parafian, którzy wpatrując się w kapliczkę – Betlejemkę przeżyli prawdziwą cichą noc”.
Na pasterce obecni byli także harcerze, którzy przez całą Mszę świętą trzymali zapalone światło betlejemskie.
Podczas wznoszenia murów kaplicy nowo powstająca parafia przeżywała już swoje pierwsze uroczystości religijne. Dwa razy na plac budowy przybył Ordynariusz Diecezji Kaliskiej ks. biskup Stanisław Napierała. Ks. biskup od początku otaczał pasterską troską i zainteresowaniem proces tworzenia się parafii.
Dnia 10 grudnia 1993 roku przy okazji nawiedzenia obrazu św. Józefa u Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, których dom znajduje się w pobliżu kaplicy parafialnej, ks. biskup odwiedził plac budowy i z serca błogosławił ks. Andrzejowi Szudrze i wszystkim pracownikom budowlanym. Po raz drugi ks. Biskup ordynariusz przybył do nowo powstającej parafii 10 kwietnia 1994 roku w święto Miłosierdzia Bożego. Uroczystość zaszczycili tez swoją obecnością ks. prałat Tadeusz Szmyt – Wikariusz Generalny diecezji, ks. dziekan Alfred Mąka, ks. M. Milewski – proboszcz parafii macierzystej, ks. senior Mieczysław Kutzner i wielu innych kapłanów ostrowskich. Ks. Biskupa powitały dzieci, po czym wszyscy w procesji udali się do kapliczki na uroczysta Mszę świętą. Po oficjalnym przywitaniu ks. Biskup poświęcił dzwon oraz obraz Pana Jezusa Miłosiernego. Dzwon ufundował w grudniu 1993 roku ks. Jan Dwojacki z parafii Piątek Wielki. Wykonany on został w odlewni dzwonów w Przemyślu i przywieziony do parafii 26 marca 1994 roku. Obraz Jezusa Miłosiernego namalowała parafianka Kinga Kubiak. Został on później powieszony w kaplicy w głównym ołtarzu.
W czasie homilii ks. biskup ordynariusz Stanisław Napierała dokonał uroczystego nadania parafii tytułu Miłosierdzia Bożego. Mówił też o potrzebie zmiłowania Bożego dla współczesnego świata i o zaangażowaniu w budowę żywego Kościoła nowej parafii.
Bogaty w ważne dla parafii Miłosierdzia Bożego wydarzenia był rok 1994. Dnia 16 czerwca 1994 roku delegacja parafian wyjechała do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, gdzie pochowana jest św. Siostra Faustyna. Do parafii przywiezione zostały stamtąd relikwie świętej (żebra), które umieszczono w nowo budowanej kaplicy na ołtarzu, oraz cegła z grobu s. Faustyny – jako kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego. Delegacja odwiedziła też dom rodzinny Siostry Faustyny.
Jedną z ważniejszych dat w historii parafii jest dzień 25 wrzesień 1994 roku. Tego dnia została poświęcona kaplica i erygowana Parafia Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim. Uroczystościom przewodniczył ks. biskup Stanisław Napierała. Brali w nich udział proboszczowie ostrowscy z wikariuszami, Prezydent Miasta Mirosław Kruszyński, Wiceprezydent Aleksandra Kirstein i wielu mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego.
„Na chwałę Boga Miłosiernego i dla duchowego dobra powierzonych mi Diecezjan, po wysłuchaniu Diecezjalnej Rady Kapłańskiej oraz zainteresowanych osób, na mocy kanonu 515 Kodeksu Prawa Kanonicznego eryguję Parafię pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim”  – tymi słowami została utworzona siódma parafia w Ostrowie Wielkopolskim. Do jej terytorium zostały włączone północno-wschodnie dzielnice miasta. W granicach parafii znajdują się następujące ulice: Aleje Słowackiego (numery nieparzyste od ul. Konopnickiej do końca), Bąka, Bracka, Daleka, Danysza, Długosza, Gdańska, Grunwaldzka, Iwaszkiewicza, Jachtowa, Kaliska (od nr 98 do końca), Kasprowicza, Kaszubska, Kłodzka, Konopnickiej (numery nieparzyste od Al. Słowackiego do końca), Kraszewskiego, Królowej Jadwigi (od Al. Słowackiego do końca), Krótka, Kujawska, Limanowskiego (od Al. Słowackiego do końca) Lubuska, Łączna, Łęczycka, Mazurska, Mickiewicza, Modrzewskiego, Nadbrzeżna, Newerlego, Olsztyńska, Osadnicza, Podlaska, Pomorska, Północna, Prusa, Regatowa, Reja, Reymonta, Skryta, Skutnicza, Śląska, Torowa, Toruńska, Tucholska, Tuwima, Warmińska, Wenecja, Wioślarska, Zana, Żeromskiego. W dniu utworzenia parafia liczyła 5736 wiernych. Po uroczystościach erygowania parafii w budynku kaplicy trwały jeszcze prace upiększające oraz prace przy przygotowaniu salki parafialnej i biura. Pod koniec listopada do kaplicy został przywieziony z Częstochowy duży drewniany krzyż oraz wizerunek M.B. Częstochowskiej jako wyraz dziękczynienia za opieką Maryi, a także znak łączności z parafią macierzystą.
Bogaty w ważne dla tej młodej parafii wydarzenia był także rok 1995. W marcu tego roku młodzież pierwszy raz w dziejach tej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania. Po Mszy świętej ks. biskup Stanisław Napierała poświęcił ukończoną salkę parafialną oraz biuro parafialne. W lipcu tegoż roku Społeczny Komitet Budowy Kaplicy przekształcił się w Radę Duszpasterską poszerzając się o 4 nowych członków.
W związku z nawiedzeniem obrazu św. Józefa, a więc już rok po formalnym założeniu parafii odbyły się w nowej placówce duszpasterskiej Misje pod hasłem „Rodzina Bogiem Silna”. Misje prowadzili O.O. Franciszkanie z Osiecznej. Nawiedzenie obrazu św. Józefa miało miejsce w parafii Miłosierdzia Bożego w dniach 13 i 14 listopada 1995r. Uroczystą Mszę Świętą celebrował kustosz sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Podczas tej Mszy św. poświęcił On figurę św. Józefa stojącą na zewnątrz kaplicy (figura ta jest darem rodziny Dudkiewiczów). Rok później z okazji rocznicy nawiedzenia w dniach 9-15 listopada parafianie przeżywali renowację Misji.
Proboszcz parafii Ks. Prałat i Kustosz Andrzej Szudra, urodził się w 1960 roku w Śmiglu. Po ukończeniu Technikum Budowlanego w Lesznie rozpoczął studia teologiczne w Poznaniu. Po ich ukończeniu w 1986 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jako wikariusz pracował w Poznaniu, Odolanowie, Jutrosinie. Od 1991 roku został wikariuszem w Ostrowie Wielkopolskim w par. św. Pawła, a od 1993 w parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Polski z zadaniem wybudowania kaplicy i zorganizowania nowej parafii. Jako proboszcz ks. Szudra szczególny nacisk kładzie na krzewienie kultu Miłosierdzia Bożego. Wyraźnym przejawem tego kultu w parafii jest Msza Święta wynagradzająca, odprawiana w każdy piątek o godz. 15:00, a więc w godzinie Miłosierdzia. Po Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem odmawiana jest Koronka do Miłosierdzia Bożego. Każdego roku w rocznicę utworzenia parafii zapraszani są do parafii księża, którzy przybliżają wiernym tajemnicę Miłosierdzia Bożego. Co roku też, przed odpustem parafialnym odprawiana jest nowenna do Miłosierdzia Bożego. Odpust parafialny przeżywany jest w parafii w II niedzielę po Wielkanocy.
Dnia 6 kwietnia 1997 roku podczas odpustu poświęcony został obraz błogosławionej Siostry Faustyny Kowalskiej – Apostołki Miłosierdzia. Obraz namalowany przez parafianina Andrzeja Czajkę jest darem młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania.
W dniu odpustu parafialnego na uroczystej sumie o godz. 12:00 gromadzą się nie tylko parafianie, ale też liczni mieszkańcy z terenu całego miasta. Dotąd sumistami zapraszanymi na tę uroczystość byli:
1995r. – ks. Mieczysław Kutzner i ks. kanonik Michał Milewski (proboszcz parafii macierzystej p.w. N.M.P. Królowej Polski w Ostrowie)
1996r. – Ks. kanonik Kazimierz Nadstazik (proboszcz parafii p.w. św. Marcina w Odolanowie)
1997r. – Ks. dr. Tadeusz Karkosz (Rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu)
1998r. – Ks. prałat Henryk Szymiec (budowniczy Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu)
1999r. – Ks. kanonik Jerzy Jeżowski (ojciec Duchowy WsDw Kaliszu)
2000r. – Ks. infułat prof. dr hab. Marian Fąka (ostrowianin)
2001r. – Ks. Tomasz Ilski (ostrowianin – proboszcz z Bralina)
2002r. –  Ks. Infuat Tadeusz Szmyt – proboszcz z Parafii Sw. Antoniego w Ostrowie Wlkp.
2003r. – Ks. Bp. Teofil Wilski
2004r. – Ks. Leszek Szkopek – Dyrektor Radia Rodzina
2005r. – O. Ryszard Sierański – ostrowianin
2006r. – Ks. Bogumił Kempa – syn parafii
2007r. – Ks. Kan Andrzej Olszewski – proboszcz z Zielonek k/Krakowa
2008r. – Ks. Krystian Kowalski – były nasz wikariusz
2009r. – Ks. Prałat Tomasz Ilski – proboszcz z Konkatedry
2010r. – O. Jesse – Franciszkanin z Osiecznej
2011r. – Ks. Eugeniusz Walczak – proboszcz z Goliszewa
2012r. – Ks. Prałat Andrzej Latoń – z Kalisza św. Józef
2013r. – Ks. Bp. Stanisław Napierała – Senior
Aby ożywić kult Miłosierdzia Bożego dnia 25 września 2001r. w siódmą rocznicę utworzenia parafii rozpoczęła się peregrynacja obrazu Miłosierdzia Bożego. Peregrynacja odbyła się pod hasłem: „Nie bój się. Wypłyń na głębie – Chrystus jest z Tobą”. Obraz został poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w Rzymie 21 marca 2001 roku. Początkowo obraz nawiedzał domy zakonne w Ostrowie. Następnie poszczególne rodziny w parafii Miłosierdzia Bożego. Każda rodzina modliła się przy wizerunku jedną dobę tj od godz. 15:00 do 15:00 następnego dnia. Przekazanie obrazu kolejnej rodzinie następowało w kościele podczas Mszy świętej.
    Każda parafia co jakiś czas przeżywa wizytację biskupią, podczas której pasterz diecezji spotyka się ze swoimi diecezjanami. Takie spotkanie miało miejsce w parafii Miłosierdzia Bożego w roku 1996.
Dnia 17 listopada podczas wizytacji ks. bp Stanisław Napierała spotkał się z dziećmi, młodzieżą, grupami parafialnymi, matkami z małymi dziećmi, z kapłanami oraz osobami świeckimi pracującymi w parafii. Ks. proboszcz A. Szudra przedstawił ks. biskupowi S. Napierale plan budowy Domu Parafialnego, jak również plany zagospodarowania całego terenu z uwzględnieniem miejsca pod budowę kościoła parafialnego. Ks. biskup w dekrecie wizytacyjnym napisał, aby zgodnie z planem przedstawionym mu w czasie wizytacji parafia podjęła działania zmierzające do budowy.
    Po przygotowaniu terenu oraz zgromadzeniu dokumentacji w 1999 roku przystąpiono do budowy Domu Parafialnego p.w. św. Józefa według projektu przygotowanego przez nieżyjącego już arch. Arkadiusza Wojciechowskiego. Dom ten budowany był jako votum Roku Jubileuszowego. Dzięki dużemu zaangażowaniu ks. proboszcza oraz wielu parafian, którzy czynnie włączyli się w dzieło budowy już w 2001 roku prace zostały zakończone. Nowy budynek poświęcił w 2001 roku ks. Jacek Plota, Kustosz Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Dom parafialny przeznaczony jest do użytku wszystkich parafian. Znajduje się tam duża sala z zapleczem kuchennym – przeznaczona na różnego rodzaju spotkania. Trzy salki parafialne, które służą ministrantom i innym grupom parafialnym. Są w nim także trzy mieszkania dla księży. Cały budynek zajmuje powierzchnię ok. 700 m².
    W budynku parafialnym spotykają się różne grupy religijne aktywnie działające w parafii Miłosierdzia Bożego. Obok wspomnianej już Rady Parafialnej istnieją też :
–    Matki Żywego Różańca (10 róż spotykają się 1 raz w miesiącu)
–    Ojców (2 róże, młodzieży 2 róże, dzieci 3 róże)
–    Zespół charytatywny (15 osób spotykają się 1 raz w miesiącu)
–    Czciciele Miłosierdzia Bożego (25 osób spotykają się 1 raz w  miesiącu)
–    Akcja Katolicka (19 osób spotykają się 1 raz w miesiącu)
–    Grupa dzieci (32 dzieci spotykają się raz w tygodniu)
–    Scholka dziecięca (20 dzieci spotykają się raz w tygodniu)
–    Ministranci (30 chłopców spotykają się raz w tygodniu)
–    Krąg biblijny (20 osób spotykają się co 2 tygodnie)
Obok szeroko rozwijanego duszpasterstwa w kalendarz życia parafialnego wpisały się organizowane od 1996 r:
– Bal Dobroczynny (w lutym)
– Festyn z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka (przełom maja i czerwca)
oraz organizowane od 1997 roku:
    – Festyn „Żegnaj lato  – witaj szkoło” (przełom sierpnia i września)
    – Biesiada Świętojańska (sobota najbliższa 24 czerwca)
Organizowane są także w parafii kolonie parafialne oraz pielgrzymki do sanktuariów w Polsce i w Europie.
Do tego czasu odbyły się pielgrzymki do Lichenia, Częstochowy, Lourdes, Rzymu, Grecji Ziemi Świętej.
    W pracy przy parafii od 1995 roku pomagają ks. proboszczowi księża wikariusze i księża seniorzy, Ks. Kanonik Jan Urbaniak i Ks. Jerzy Krajka. Do niedawna jeszcze śp. Ks. Edward Glapiak.
–    od 1. 07. 1995r. –   1. 07. 1997r. ks. Marek Chudzia
–    od 1. 07. 1997r. – 27. 09. 1997r. Ks. Krzysztof Guziałek (obecnie proboszcz w Chojniku)
–    od 1. 10. 1997r. –   1. 09. 1998r. Ks. Krzysztof Gabryelczyk (obecnie proboszcz w Twardowie)
–    od 1. 07. 1997r. –   1. 07. 2001r. Ks. Andrzej Burchardt (obecnie proboszcz w Garkach)
–    od 1. 09. 1998r. –   1. 07. 2001r. Ks. Marek Ferenc
–    od 1. 07. 2001r. –   1. 07. 2004r. Ks. Paweł Mądrawski
–    od 1. 07. 2001r. –   1. 07. 2003r. Ks. Krystian Kowalski (obecnie proboszcz w Wielkim Buczku)
–    od 1. 07. 2003r. –   1. 07. 2011r. Ks. Tomasz Małuszek
–    od 1. 07. 2004r. –   1. 07. 2008r. Ks. Jacek Kita (obecnie proboszcz w Wyganowie)
–    od 1. 08. 2008r. –   1. 07. 2012r. Ks. Piotr Woźniak
–     od 1. 07. 2011r. –   1. 08. 2011r. Ks. Sebastian Baran
–    od 1. 07. 2011r. –   obecnie pracuje Ks. Krzysztof Raj
–    od 1. 07. 2012r. –   obecnie pracuje Ks. Mariusz Drzymała
Kapłani w swej pracy duży nacisk kładą na udział wiernych w sakramentach świętych.
Msze św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odprawiane są:
–    w niedzielę i święta: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 15.30, 18.30
W lipcu i w sierpniu nie ma Mszy św. o godz. 18.30. Jest wieczorna Msza św. o godz. 20.00
–    w dni powszednie 7.30, 15.30 i 18.30. W lipcu i sierpniu oraz w Adwencie nie ma Mszy świętej o godz. 18:30. Codziennie o godz. 15.00 Nabożeństwo i Koronka do Miłosierdzia Bożego
W tygodniu odprawiane są też nabożeństwa:
–    Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy i nabożeństwo do św. Józefa w każdą środę po Mszy św. Wieczornej
–    Adoracja Najświętszego Sakramentu w każdy III piątek po Mszy św. o godz. 15.30 do 18.30
–    Krąg Biblijny w I i III poniedziałek
–    Różaniec i Msza święta za zmarłych parafian w ostatni piątek miesiąca o godz. 18.00
Chociaż parafia Miłosierdzia Bożego istnieje 19 lat dała już Kościołowi 3 kapłanów. Są to, ks. Bogumił Kempa i ks. Maciej Chlasta. Obydwaj księża przyjęli święcenia kapłańskie w Katedrze Kaliskiej w czerwcu 2001 roku. Ks. Bogumił pracuje obecnie jako proboszcz w Parafii Miłosierdzia Bożego w Kaliszu, a ks. Maciej w par. p.w. św. Piotra i Pawła w Krotoszynie oraz ks. Damian Weiss, który pracuje w Parafii św. Marcina w Jarocinie.
Z parafii tej pochodzi też siostra Iwona Brzozowska, która wstąpiła do klasztoru ss. Nazaretanek.
Obecnie pracuje w Domu Zakonnym ss. Nazaretanek w Lublinie.
Na terenie parafii pracują Siostry Zakonne, ze Zgromadzenia Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Jubilatka S. Józefa obchodziła w tym roku 100 rocznicę swoich urodzin z znała św. S. Faustynę Kowalską.
Od samego początku powstania Parafii, gromadzimy się codziennie, w Godzinie Miłosierdzia na modlitwie, przy relikwiach, św. s. Faustyny Kowalskiej, od nie dawna także, bł. Ks. Michała Sopoćki i Jana Pawła II.
W budującym się jeszcze kościele, mamy kaplicę Świadków Miłosierdzia Bożego, tj. bł. Jana Pawła II, Św. s. Faustyny, bł. Michała Sopoćko, Św. O. Pio, bł. Matki Teresy z Kalkuty i bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
W ubiegłym roku na odpust parafialny, przygotowujemy do druku modlitewnik, poświęcony tym świadkom. Pragniemy bowiem uczyć się wyobraźni Miłosierdzia i to Boże Miłosierdzie głosić.
W tym roku, już po raz XI, pielgrzymować będziemy do Krakowa Łagiewnik (byliśmy pierwszą Pieszą Pielgrzymką w Polsce do Łagiewnik). Po raz pierwszy poszliśmy, żeby otrzymać zgodę na budowę naszej świątyni, bo były problemy. Udało się to, bo Bóg tak chciał. Nie raz, tego doświadczam przy budowie naszej świątyni, która od dnia 27 maja 2012r otrzymała tytuł Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Po naszej Parafii, przed rozpoczęciem budowy kościoła, peregrynował również Obraz Jezusa Miłosiernego, poświęcony przez naszego rodaka, Bł. Jana Pawła II, któremu wiele zawdzięczam. Nawiedził on także inne parafie w naszej diecezji.
Od dnia, Jego odejścia do Pana, rozpoczęliśmy budowę naszej świątyni i czujemy Jego wsparcie w tym wspaniałym dziele. Z okazji 15 rocznicy powstania naszej Wspólnoty Parafialnej, w dniu 25 września 2009r., wmurowany został Kamień Węgielny, przez naszego Ks. Biskupa Stanisława Napierałę. Jest to cegła z Grobu Św. s. Faustyny, poświęcona w Rzymie, w dniu 21 marca 2001r., przez bł. Jana Pawła II, wraz z obrazem, który nawiedzał rodziny i pisemnym błogosławieństwem Papieża. I od tej pory, sprawujemy tam Mszę św. (jest w kościele 650 miejsc siedzących). W tym roku 2013 przypada już 19 rocznica powstania Parafii.
Z 8/9 lipca 2011r. gościliśmy kopię obrazu Matki Bożej z Jasnej Góry. Co było wielkim przeżycie dla nas wszystkich. Przygotowywali nas na to spotkanie O. Redemptoryści O. Antoni i O. Zbyszek.
„Bóg zapłać” za pomoc, zrozumienie, modlitwę i wsparcie wszystkim, niech Miłosierny Bóg błogosławi.