Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 05.04.2020r.
 
1. „Bóg zapłać” – za ofiary składane na nasze Sanktuarium na konto parafii oraz wrzucane do skrzynki pocztowej przy biurze parafialnym. Za każdy Dar Serca serdecznie dziękujemy.
2. Od poniedziałku rozpoczynamy Wielki Tydzień – inny niż zwykle. 
3. W Wielki Czwartek
– 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 18.30 Msza Wieczerzy Pańskiej
4. Wielki Piątek
– 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczniemy Nowennę do Miłosierdzia Bożego przed naszym Parafialnym Odpustem.
– 16.00 – Droga Krzyżowa
– 18.30 – Nabożeństwo Męki Pańskiej (nie odprawia się w tym dniu Mszy św.)
Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje post ścisły.
5. Wielka Sobota
– nie będzie święcenia potraw na stół Wielkanocny. W domach uczyni to głowa rodziny.
Wzór modlitwy jest dostępny na stronie internetowej parafii
– 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
– 21.00 – Wigilia Paschalna – odprawiana w Noc Zmartwychwstania Chrystusa, stanowi szczytowy punkt zarówno Triduum Paschalnego jak i całego Roku Liturgicznego. Jest to czuwanie na cześć Pana. Wigilia Paschalna jest głównym obchodem Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego.
6. Msze św. w I i II dzień Świąt jak w każdą niedzielę. Nie będzie tylko Mszy św. o godz. 18.30.
Różaniec Fatimski w łączności z Różańcem o godz. 20.30.
7. Informujemy, że w telewizji kablowej Pro-Art transmitowane będą wszystkie Msze św. i nabożeństwa Triduum Paschalnego oraz w I i II Święto Msza św. o godz. 10.30.
Dodatkowo telewizja Pro-Art. powtórzy transmisję Rekolekcji Wielkopostnych w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 16.00, natomiast w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę transmitowana będzie katecheza wprowadzająca nas w czas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
– transmisje przez Radio Rodzina – Msze Święte – wtorek, czwartek, sobota godz. 18.30. W pozostałe dni z Katedry kaliskiej.
– wszystkie Msze Święte, nabożeństwa oraz codzienny różaniec o godz. 20.30 możemy oglądać także przez naszą stronę internetową w zakładce Transmisja On-line, a różaniec także na Facebookowym  profilu księdza proboszcza – Andrzej Szudra.
8. Okazja do spowiedzi wielkanocnej tradycyjnie 15 minut przed Mszami św.
9. Informujemy, że w naszej diecezji okres wielkanocnej Komunii św. obejmuje czas od środy Popielcowej tj. 26.02 do Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa tj. 11.06.2020
Przypominamy o praktyce Komunii duchowej, z której możemy skorzystać mimo naszych grzechów wzbudzając akt żalu za nie, a po ustaniu epidemii wyspowiadać się z zorganizowanej przez Koścół spowiedzi wielkanocnej. Możemy także uzyskać odpust zupełny, aby przeżywać epidemię w duchu wiary i osobistego nawrócenia. Należy odrzucić wszelkie przywiązanie do grzechu, uczestniczyć we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu lub po prostu pomodlić się. „Powinno to być połączone z wolą spełnienia zwykłych warunków odpustu, czyli przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, komunii świętej oraz odmówienia modlitwy według intencji Ojca Świętego, kiedy to stanie się możliwe”.
10. Zmarli w miesiącu marcu: Janina Wiśniewska, Krystyna Kiepulska, Kazimiera Gajek,
Teresa Judzińska, Miłosz Sołtysiak, Kazimiera Wałęsa. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

 

Ogłoszenia Duszpasterskie
V Niedziela wielkiego Postu – 29.03.2020 r.
 
1. Trwa Wielki Post – czas rozważania Męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Droga Krzyżowa w piątki po Mszy św. o godz. 15.30. i po Mszy św. o godz. 18.30, Gorzkie Żale –
w niedziele o godz. 14.30.
2. Informujemy, że ograniczono liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, Mszach Świętych do pięciu osób nie licząc osób sprawujących te obrzędy. Mając na uwadze zdrowie i życie wszystkich Polaków proszę o uwzględnienie tego faktu w kontekście celebracji, w tym liturgii Wielkiego Tygodnia
3. Z uwagi na zaistniałą sytuację ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego, zarezerwowane intencje mszalne lub jakiekolwiek inne ofiary na rzecz kościoła można przesyłać z odpowiednim dopiskiem na konto parafii PKO S.A I /O w Ostrowie Wielkopolskim 38 1240 1327 1111 0000 1894 4064 lub wrzucać do skrzynki pocztowej przy biurze parafialnym w opisanej kopercie z podaniem nr telefonu.
Za ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.
4. Transmisja z naszego sanktuarium Mszy Świętych oraz nabożeństw:
a) Przez telewizję Pro-Art:
• Koronka do Bożego Miłosierdzia – codziennie
• Msze Święte – od poniedziałku do soboty 15.30, a w niedzielę o 10.30.
• Droga Krzyżowa – piątek godz. 16.00.
• Gorzkie Żale – niedziela godz. 14.30
b) Przez Radio Rodzina – Msze Święte – wtorek, czwartek, sobota godz. 18.30
c) Wszystkie Msze Święte, nabożeństwa oraz codzienny różaniec o godz. 20.30 możemy oglądać także przez naszą stronę internetową w zakładce Transmisja On-line, a różaniec także na Facebookowym profilu księdza proboszcza – Andrzej Szudra.
5. W tym roku Rekolekcje Wielkopostne przeżywać będziemy pod hasłem Czy żyjesz z Jezusem? Transmitowane będą przez telewizję Pro-Art od poniedziałku 30 marca do środy 1 kwietnia w godzinach 16.00 – 16.15 – oraz na naszej stronie internetowej po transmisji telewizyjnej. Nauki poprowadzi Ks. Szymon Rybak – Redaktor naszego Diecezjalnego Radia Rodzina w Kaliszu.
W ramach Rekolekcji Szkolnych – zapraszamy na naszą stronę parafialną do wysłuchania konferencji na www.parafiamilosierdziabozego.pl
6. Informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją:
 – I Komunia Święta w naszej parafii zostaje przełożona na inny termin, który zostanie podany
 – czasowo zostaje wstrzymana praca sklepiku parafialnego, a nasz tygodnik Faustyna na naszej stronie internetowej
 – nie będzie comiesięcznego objazdu chorych. Jeśli ktoś chciałby przyjąć kapłana proszony jest o kontakt telefoniczny
 – kontakt z biurem parafialnym tylko telefoniczny lub mailowy w czasie urzędowania biura
 – został zawieszony stały konfesjonał w kościele św. Antoniego
7. Wielkanoc nie może zostać przeniesiona na inny termin. Ta Wielkanoc będzie inna.