Konto bankowe

PKO S.A I/O w Ostrowie Wielkopolskim
38124013271111000018944064