Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu

Począwszy od soboty wieczora 10 kwietnia br. oraz przez całą niedzielę Słowo Boże głosi Ojciec Justo (czyt. Husto) Lofeudo, który pochodzi z Argentyny i jest członkiem Misjonarzy Najświętszej Eucharystii znajdującego się we Francji. Od lat jeździ po świecie dedykując...

Kazanie wielkanocne

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry! Przeżywamy dziś największą Uroczystość w Kościele katolickim: Zmartwychwstanie Jezusa! Mesjasz żyje! Alleluja. Bez tej pewności nasza wiara stałaby się bezpodstawna! Pusty grób uwiarygodnia wszystko, co wcześniej Jezus...

Kazanie – 14.03.2021

Liturgia 4 niedzieli Wielkiego Postu, zwanej Niedzielą Radości, przypomina nam o tym, że w życiu konieczne jest ciągłe odnawianie naszego spojrzenia na wszystko co nas otacza i na nas samych. Post, który przeżywamy, skłania nas do zastanowienia się nad naszym sposobem...

Rekolekcje wielkopostne

Zapraszamy na tegoroczne rekolekcje wielkopostne w dniach 20 – 23 marca. Szczegóły na plakacie.

O. Justo Lo Feudo

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Pragniemy otworzyć taką kaplicę w naszym Sanktuarium w Ostrowie Wlkp. Będą pokazywać się dalsze informacje na ten temat. Wielka sprawa i potrzeba na nasze czasy.   11 kwietnia będziemy gościć O. Justo Lo Feudo  ...