Umiłowani w Chrystusie Panu Siostry i Bracia!

Za nami pokutny fioletWielkiego Tygodnia, męczeńska czerwień Wielkiego Piątku i cisza adoracjiChrystusa złożonego w grobie.

Nastał brzask poranka Zmartwychwstania. Śmierć, cierpienie, ból

i smutek zostały pokonane. Nie biegajmy więc z niepokojem wokół grobu Jezusa. Nie stójmy na jego progu. Wejdźmy do środka.

Zobaczmy, że jest on pusty. Zobaczmy i uwierzmy. Jezus żyje.

A wraz z Nimi my żyć będziemy. Tylko z Nim.

Dziś z wielką radością słuchamy dźwięku wielkanocnych dzwonów. Wierzymy bowiem, że męka, krzyż i odkupieńcza śmierćnaszego Zbawiciela to nie koniec. Z nią rozpoczyna się dla nas nowe życie, życie ludzi odkupionych Męką i Krwią Chrystusa Jezusa.

Otwórzmy oczy swego serca, abyśmy zdołali Go ujrzeć.

Otwórzmy nasze duszę, aby zagościło w nich wielkanocneAlleluja.

Z całą nadzieją, ze zwycięskim pokojem i wiarą, że w zwyczajnym, codziennym, trudzie życia, – prawdziwe Dobro zawsze zwycięża.

Niech otworzą się w nas nowe przestrzenie dla wiary żywej, pełnej czynów miłości i miłosierdzia. Zaniesiemy je tym, co stracili nadzieję.

Bo to jest dzień, który dał nam Pan!

Zmartwychwstanie Chrystusa pod każdym względem jest wydarzeniem wyjątkowym w historii ludzkości. Zmartwychwstanie Jezusa

jest zdecydowanym zwycięstwem nad śmiercią.

Pierwszym takim zwycięstwem.

Jest spełnieniem najgłębszych ludzkich pragnień. Jest dowodem,

że człowiek naprawdę został stworzony do życia wiecznego.

Że choć podlega przemijaniu na ziemi, to jednak nie przestaje istnieć.

Jest podstawą wiary głoszonej przez chrześcijan i ich nadziei,

że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i żyje na zawsze.

Dlatego również sprawiedliwi po śmierci będą żyć na zawsze

z Chrystusem Zmartwychwstałym. On wskrzesi ich w dniu ostatecznym.

Radując się paschalną tajemnicą naszego Pana, życzmy sobie nawzajem: Niech nasze spojrzenie, przeniesione z Jezusowego krzyża na bliźniego,

zawsze promieniuje dobrocią i rodzi czyny dobroci i miłosierdzia.

Niech na każdym naszym dobrym uczynku odbija się jaśniejąca twarz Chrystusa Zmartwychwstałego.

Niech wszystkie nasze ludzkie krzyże małe i duże

czerpią swą wartość z Chrystusowego zbawczego krzyża.

Niech nas doprowadzą do zwycięskiego Alleluja

w domu naszego Ojca Niebie!

Z wielkanocną nadzieją i radością patrząc na Baranka Paschalnego życzmy sobie przede wszystkim szczególnie z okazji 30lecia

powstania naszej parafii Wiarywiary mocnej i zwycięskiej

dającej wytrwanie przy Chrystusowym zbawczym krzyżu.

Głośmy wszystkim z głębi naszego serca i naszej wiary:

że Chrystus zmartwychwstał. – Alleluja!

Prawdziwie zmartwychwstał – i żyje w nas. Amen.