W związku z błędnym (za który przepraszamy) numerem KRS podanym na kopertach kolędowych, podajemy prawidłowy:

FUNDACJA MIŁOSIERDZIE BOŻE IM. ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

KRS 0001072606