Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to największe i najpiękniejsze święto.
Z tej okazji My kapłani składamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia:
niech te dni zwycięstwa życia nad śmiercią będą pełne radości, miłości i pokoju, abyśmy mimo różnych trosk i kłopotów, mogli zawsze śpiewać radosne “ALLELUJA – Jezus żyje”
Niech radosna wieść o Zmartwychwstaniu opromienia życie każdego z nas, pogłębia wiarę, napełnia nadzieją i rozpala miłość, która uzdalnia
do pięknego życia w Bogu.

Zmartwychwstały Chrystus niech udziela wszelkich swoich łask.
Drogim Parafianom i Miłym Gościom życzymy radosnego świętowania
oraz Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy.
Szczęść Boże.