EKSCELENCJO, KSIĘŻE Bp. Damianie – nasz Pasterzu.

Pragnę powitać Księdza Biskupa w imieniu własnym jak również księży wikariuszy, Ks. Mateusza i Michała, oraz Księdza Seniora Jerzego, który zamieszkał na terenie naszej Parafii, Ks. Andrzeja Lisiaka – gościa oraz wszystkich wiernych, którzy gromadzą się w naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp., aby modlić się i wspólnie oddawać cześć Miłosiernemu Bogu w dniu naszej wizytacji kanonicznej.
Pragnę powitać Kapłanów naszego dekanatu, z Ks. Zbigniewem Cieślakiem Wikariuszem Bp. – na czele.
Czuję się zaszczycony, że jako proboszcz tej parafii, za którą jestem odpowiedzialny od prawie 28 lat, mogę przestawić sprawozdanie z życia i działalności naszej Wspólnoty Parafialnej.
Krótki rys historyczny kościoła i parafii.
Nasza Parafia została erygowana 25 września 1994 r. Powstała z Parafii NMP Królowej Polski. Liczy 7931 parafian, z których ok 40% uczestniczy w życiu parafialnym. Z jednej strony cieszy mnie fakt, że się rozwija i rozbudowuje, a z drugiej martwi to, że wielu szczególnie młodych ludzi ubywa w kościele.
Dnia 26 września 1993 roku ks. dziekan Alfred Mąka z ks. Michałem Milewskim proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Ostrowie Wielkopolskim dokonali uroczystego poświęcenia krzyża, kapliczki i terenu pod budowę kaplicy było tu puste pole. Ks. dziekan A. Mąka zachęcając wiernych do budowania kaplicy powiedział: „Jeśli zbudujemy, nie zbiedniejemy, jeśli nie zbudujemy, na pewno się nie wzbogacimy”. I powstał komitet budowy kaplicy. Równocześnie z budową kaplicy rozwijało się też życie religijne i wspólnotowe mającej powstać parafii.
Parafia wymodliła już – 4 kapłanów ks. Bogumiła Kempę, ks. Macieja Chlastę, ks. Damiana Weissa i tym roku Ks. Patryka Ławrynowicza.
Z parafii tej pochodzi też siostra Iwona Brzozowska, która wstąpiła do klasztoru ss. Nazaretanek w Kaliszu.
Od 24 lat co tydzień wydawana jest nasz parafialna gazetka FAUSTYNA dostępna w sklepiku i w internecie, dzięki uprzejmości Firmy „Xero -Serwis” – Pana Mirosława Leśnierowskiego.
Od 20 lat pielgrzymujemy „Od miłosierdzia do miłosierdzia’’ do Krakowa – Łagiewnik i do Matki Bożej w Skalmierzycach na odpust.
W lipcu 2011 r. gościliśmy kopię obrazu M B z Jasnej Góry. Co było wielkim przeżycie dla nas wszystkich.
Po przejściu na stałe do kościoła przystąpiono do adaptacji kaplicy. Powstała w niej kaplica domowa, biuro parafialne, salki dla dzieci i młodzieży, pomieszczenie dla Caritasu i mieszkanie dla ks. Proboszcza.
Poświęcone na XX rocznicę Parafii.
W 2015 r. w kaplicy Świadków Miłosierdzia powstała kaplica dziennej adoracji od 8.00 do18.00.
Od Roku Miłosierdzia z naszego Sanktuarium dzięki Telewizji „Proart” mamy codzienne o 15.00 transmisje Koronkę do Bożego Miłosierdzia Mszy św również w niedziele o godzinie 10.30. i innych nabożeństw.
Od 2016 r. odprawiają się w naszej świątyni Msze św. do św. Charbela w ostatnie czwartki miesiąca.
W 2017 r. gościliśmy Figurę św. Michała Archanioła.
W 2018 udaliśmy się w Pieszej Pielgrzymce do św. Józefa w Kaliszu
W 2019 r. został konsekrowany nasz kościół w 25 rocznicę powstania Parafii.
Od 2021 r. dzięki O. Husto – mamy kaplicę wieczystej adoracji w kaplicy Świadków 24/7. Wspaniała sprawa.
Z czego się cieszymy, bo to pomaga nam oddawać chwałę Bogu i służy naszemu wspólnemu dobru.

Aktualna sytuacja religijna i duszpasterska.
W parafii odprawiane są następujące nabożeństwa: codziennie Godzina Miłosierdzia – koronka do Miłosierdzia Bożego połączone z Mszą świętą, Roraty, Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe Wypominki za zmarłych, Nowenna do M B N Pomocy, nabożeństwa związane z pierwszymi czwartkami, piątkami i sobotami miesiąca oraz nabożeństwa okazjonalne. Odmawiamy różaniec, Adorujemy Najświętszy Sakrament. Odprawiamy Mszę świętą za Kościół, Ojca Świętego i Ojczyznę. Godziny nabożeństw mamy dostosowane do potrzeb wiernych. Modlimy się o nowe święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Wielką troską objęci są chorzy, którzy w sposób szczególny złączeni są krzyżem cierpienia z naszym Zbawicielem. Odwiedzamy ich z sakramentami świętymi w każdą pierwszą sobotę miesiąca i na wezwania.
W ich intencji modlimy się, organizując specjalne nabożeństwo związane z Dniem Chorych podczas którego, udzielamy Sakramentu chorych. Na naszym terenie mieści się Szpital, którego kapelanem jest Ks. Krzysztof Lipiński z Konkatedry. Posługą sakramentalną obejmujemy również Dom Opieki „Hanna”

Życie sakramentalne.
W parafii jest ożywione życie religijne. Udzielane są wszystkie Sakramenty Święte zgodnie ze wskazaniami liturgicznymi. Uświęcenie człowieka to pierwszy cel sakramentów.
W minionym roku chrzest św. przyjęło 115 dzieci, do I Komunii św, przyjęło 85 dzieci, do Sakramentu Bierzmowaniu przystąpiło 102 młodych ludzi, Sakrament Małżeństwa przyjęło 25 par.
Od poprzedniej wizytacji do naszego Sanktuarium zakupiliśmy nowe ławki, 2 nowe konfesjonały, odnowione zostały wszystkie kielichy i puszki oraz 1 monstrancja i witraże. Przed kościołem stanęła figura św. Jana Pawła II i parking otoczony zielenią oraz Jubileuszowa Droga krzyżowa wokół kościoła.
Wymienione zostały sufity w bocznych kaplicach, oświetlone zostały witraże na bocznej ścianie, wykonamy jeszcze w najbliższym czasie otwieranie okien w tych witrażach. I naszej nowe organy.
Trwa wymiana płytek wzdłuż kaplicy i Domu parafialnego oraz oświetlenie terenu. (Dojścia na cmentarz.)

Stan katechezy i powołania.
Ważną troską duszpasterską jest katechizacja dzieci i młodzieży. Na terenie parafii mamy: Szkołę Podstawową „Edukator” i 2 przedszkola. Wszyscy uczniowie objęci są wymaganymi dwiema godzinami katechezy w tygodniu. Brak jest szkoły średniej, co sprawia, że mamy słaby kontakt z młodzieżą.
Mogę powiedzieć, że współpraca ze szkołami i przedszkolami układa się nam bardzo dobrze.
W naszej parafii mamy dom zakonny, Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej Chrystusa Króla, w którym mieszka 6 sióstr. Dziękuje im również za ich obecność i modlitewne wsparcie.
Swoja praktykę seminaryjną odbywa w tym roku wśród nas Ks. kleryk Kasper Kusiński, który rokuje dobre nadzieje, by być gorliwym kapłanem. Działa też biblioteka parafialna.

Życie religijne parafii i Grupy i wspólnoty.
Parafia, to przede wszystkim duszpasterstwo, wspólnoty, grupy.
Istnieje Rada Parafialna i Duszpasterska i Akcja Katolicka oraz wiele grup modlitewnych i apostolskich.
Istnieje 6 Róż Żywego Różańca Matek i 1 róża Ojców. Wspólnota dla Intronizacji Serca Pana Jezusa.
Działa też Krąg Biblijny i grupa O. Pio, Klub Motocyklowy,
Służba Liturgiczna. W parafii działają schole, dziecięca Boże Krówki i młodzieżowa Gaudium Dei.
Chciałbym tu wspomnieć o paniach, które sprzątają kościół i dbają o jego wystój i panach, którzy pracują w zakrystii za co jestem im bardzo Wdzięczny, bo robią to z oddaniem i poświęceniem i zawsze mogę na nich liczyć.
Do roku 2021 działał Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ, który zawiesił swoją działalność z uwagi na powstanie nowego klubu sportowego speedrowerowego. W nowym Klubie uczestniczy wielu młodych ludzi z naszej Parafii, którzy mają wiele sukcesów, w kraju, w Europie i na świecie.
Działalność charytatywna.
Działa Parafialny Zespół Caritas, który niesie pomoc osobom i rodzinom potrzebującym nie tylko duchowego, ale i materialnego wsparcia. Przeprowadza zbiórki na różne cele i korzystamy z programu PEAD.
Oddział Caritas, posiada swoje pomieszczenie.
Troska o ludzkie życie od jego poczęcia, przejawia się w Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Mamy Wspólnotę Wsparcia Rodziny oraz Poradnię Rodzinną.

Sprawy materialne kościoła.
Zgodnie ze wskazaniami po ostatniej wizytacji, wykonano bieżące, naprawy i remonty oraz przebudowę naszej kaplicy, które przeznaczono na różne pomieszczenia pomocnicze i domową kaplicę.
Jako gospodarz tej parafii chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność i podziw wobec wszystkich, których ofiarność i przywiązanie do wiary pozwoliły na te dokonania oraz pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość. Jestem również bardzo wdzięczny, już zmarłym – Panu Czesławowi Kempie, inspektorowi nadzoru i Panu Andrzejowi Krysiakowi kierownikowi budowy kościoła, którzy czuwali nad tym, aby wszystko było wykonane zgodnie z prawem budowlanym, a to wymagało wiadomo czasu i poświęcenia.

Parafia wywiązuje się ze wszystkich świadczeń na rzecz Kurii Diecezjalnej, Seminarium i urzędów świeckich. Długów nie mamy.
Wszystkie te dokonania są możliwe dzięki zaangażowaniu duchowemu i materialnemu osób i rodzin należących do tej parafii i nie tylko. W tym miejscu pragnę w obecności Księdza Biskupa wszystkim z całego serca podziękować. I zapewnić, że modlimy się za wszystkich ofiarodawców i wspierających to dzieło w Godzinie Miłosierdzia.
Bardzo proszę o przewodniczenie tej Mszy św., i sprawowanie jej w intencji naszej całej Wspólnoty Parafialnej i tych wszystkich, którzy wspierają to nasze wspólne dzieło swoja pracą modlitwą cierpieniem i ofiarami oraz o pokrzepiające słowo zachęcające nas do większej gorliwości w służbie Kościołowi i Pasterskie błogosławieństwo.

„Bóg zapłać” za wszystko. I dziękuję za cierpliwość.

PROŚBA i PODZIĘKOWANIE

Z Bożą pomocą i przy wsparciu wielu ludzi o wielkim sercu, udało się nam uwieńczyć kolejne nasze wspólne dzieło. Proszę ks. Biskupa o poświęcenie naszym nowych organów.
Te 40 głosowe organy zostały zakupione z kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wesel w Niemczech. Koszt tych organów to 500 tys. zł. -(A takie nowe kosztowałyby 2 miliony 400 tys. zł.)
Sprowadzeniem organów do naszej Parafii zajęła się renomowana Firma Organmistrzowska Pana Tomasza Sowińskiego z Pudliszek.
Pan Tomasz jest absolwentem Akademii Muzycznej w Poznaniu i wykładowcą Studium Organistowskiego w Kaliszu. Panu Tomaszowi – pomagali, w części elektrycznego projektu Ojciec Ksawery Majewski – Franciszkanin, Jakub Wawro i Wojciech Ziętek.
Autorem koncepcji brzmieniowej instrumentu jest mgr. – Mateusz Ziętek, absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi w klasie organów – prof. dr hab. Piotra Grajtera i mgr Łukasza Mosura – który pełni dziś – funkcje organisty.
Sprawami stolarskimi i przemalowaniem organów zajął się nasz Parafianin i Jego Firma Pan Jerzy Glapa.
Zaufana firma zajęła się rozbiórką tego instrumentu w Niemczech a transportem do nas zajęła się Firma „Gamex” Pana Piotra Golińskiego. Przy rozładunku 2 tirów złożonego instrumentu byli zaangażowani nasi Parafianie – za co jestem im bardzo wdzięczny. Dziękuje Firmie narzędziowej „Olmet” – Pana Jarosława Rynowieckiego, Drukarni Pegaz – Panu Pawłowi Walendowskiemu, Panu Mieczysławowi Królowi i Antoniemu Zmyślonemu. Właścicielowi Hotelu „Borowianka” – Panu Tadeuszowi Wolarzowi i „Polonia” Pani Marii Grzelaczyk, Panu Jarosławowi Górskiemu i jego Firmie, Firmie reklamowej „Express” – Panu Jackowi Kaczorowi – za pomoc i wsparcie – powiem, że zawsze mogę na nich liczyć.
Dziękuje wszystkim, którzy zakupili „Cegiełki” na ten cel jak również – wielu anonimowym sponsorom.
Jeszcze raz dziękuję wszystkim zrazem i każdemu z osobna za pomoc i wsparcie. „Bóg zapłać”.