Moi Kochani! Dzisiejsze, przypowieści bardzo mocno podkreślają radość człowieka, który znalazł to co stracił. Dwie z nich obrazują zatroskanie Boga o to, co małe, cierpiące, zagubione i potrzebujące pomocy.
Tak jak pasterz z radością zanosi na ramionach zbłąkaną owcę do stada. Niewiastę, która wraz z sąsiadkami cieszy się z odnalezienia zagubionej monety.
Zaś trzecia przypowieść mówi nam „o miłosiernym ojcu”, który przygarnia utraconego syna jest ona dla nas obrazem Boga Ojca, który otwiera swoje miłosierne ramiona i zawsze oczekuje na swych synów, szczególnie tych, którzy zaginęli, ale się odnaleźli.
Przez postać zaś starszego syna Ojciec Niebieski wzywa nas, abyśmy wszyscy wobec siebie byli miłosierni.
Miłosierdzie Boże jest bowiem dla wszystkich dla Ciebie i dla mnie.
A my dziś lubimy oceniać ludzi i dlatego nie mamy czasu, aby ich kochać.
16 września w naszej Parafii odbędzie się Wizytacja Duszpasterska i będziemy gościć wśród nas ks. Bp. Damiana Bryla.
Wizytacja kanoniczna powinna odbywać się w każdej parafii co 5 lat. Nie jest ona „czasem sprawdzania”, ale przede wszystkim jest okazją do spotkań z wiernymi, czasem umacniania ich wiary i wskazywaniem drogi na przyszłość. Wizytacja biskupia to potocznie odwiedziny, w Kościele katolickim to czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działania Ducha Św.
Przed każdą wizytacją do parafii muszą przyjechać wizytatorzy, którzy sprawdzają poziom nauczania dzieci i młodzieży. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno i gospodarczego czyli (stan i potrzeby kościoła parafialnego, kaplic, salek
katechetycznych, spisu inwentarza kościoła, cmentarza, budynków gospodarczych, kancelarii parafialnej).
Wizytacja pasterska jest duszą bardzo biskupiego posługiwania w diecezji i rozszerzeniem duchowej
obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Jest więc to – wielki dzień i wielkie święto.
Przed nami też wyjątkowe wydarzenie, które nigdy w życiu już się nie powtórzy, na które, Moi Kochani pragnę wszystkich serdecznie zaprosić.
Podczas Wizyty Duszpasterskiej w piątek 16 września o godzinie 18.30 ks. Biskup uroczyście dokona poświęcenia naszych organów. aby je (obudzić)
Jest to bardzo piękny obrzęd, który nigdy się już nie powtórzy. Warto będzie to zobaczyć, przeżyć i usłyszeć.
Nasze organy mają 40 głosów dla orientacji powiem 1 głos to ok 60 piszczałek. Wystarczy, że 1 z nich się roztroi to psuje brzmienie całego instrumentu.
Piszczałki są różne tak jak i ludzie wiele więc zależy od ich zestrojenia, żeby była harmonia i efekt.
Organy są instrumentem liturgicznym i są odzwierciedleniem ludzkich głosów. Ich koszt to – 500 tys. zł., które jeszcze spłacamy.
Niech te organy poruszają nasze serca do pięknej modlitwy i przez swoje piękne brzmienie prowadzą nas do Pana Boga.
W związku z tym serdecznie zapraszam również na koncert organowy do Kolaudacji naszych organów, czyli ich zaprezentowania w wykonaniu członków Filharmonii Śląskiej w sobotę 17 września na godzinę 16.30.
Program podamy w ogłoszeniach, będzie Go pobrać z naszej stronny, czy wychodząc z świątyni, jest On też w naszym tygodniku „Faustyna”.
25 września przypada również 28 rocznica powstania naszej Wspólnoty. Gdzie będziemy dziękować Bogu i wielu ludziom, za piękne dzieło. Chciejmy więc jak najlepiej wykorzystać ten czas szczególnej łaski.
Przy tej okazji, pragnę bardzo serdecznie podziękować Bogu i wszystkim, którzy wspierali to piękne dzieło.

W tym dniu będziemy gościć wśród nas O. Krzysztofa Stachowiaka z Papui Nowej Gwinei. 

„Bóg zapłać” wszystkim i „Szczęść Boże”