„Można odejść na zawsze, aby stale być blisko…” Ks. J. Twardowski

W drugi dzień Świąt Wielkanocnych podczas Eucharystii usłyszeliśmy słowa Ewangelii: Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. …
Jezus stanął przed nimi i rzekł: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się!».

Siostro Magdaleno, tego dnia wraz z siostrami ze Zgromadzenia, uczestniczyłaś we Mszy św. o godz. 7.30 po raz ostatni w naszej świątyni. Odeszłaś od nas, aby spotkać się z Zmartwychwstałym Chrystusem.
Na to spotkanie jak mi wiadomo, bardzo czekałaś. Zmartwychwstały Chrystus zaprosił Cię do siebie, abyś mogła odpocząć po trudach swojego ziemskiego życia. Bo Jezus wie, że Jemu bardzo ufałaś.

Siostra Magdalena (Cecylia) Karolczak – urodziła się 28 października 1930 roku w Kurowie koło Kościana. Była 12 – tym i najmłodszym dzieckiem. Szkołę Podstawową i szkołę Pielęgniarską ukończyła w Kościanie. Po uzyskaniu dyplomu pielęgniarki podjęła pracę w zawodzie w szpitalu w latach powojennych przy operacjach w bardzo trudnych warunkach, przez 9 lat. I tam podupadła na zdrowiu.
W 1960 roku wstąpiła do zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej. Pierwszą profesję zakonną złożyła 8 grudnia 1961 roku; a wieczystą 15 sierpnia 1968 roku.
W zgromadzeniu S Magdalena pełniła bardzo ważne funkcje:
– Przez 9 lat była przełożoną Zgromadzenia.
– Była również zastępczynią Przełożonej Generalnej, czyli s. Wikarią Generalną; Mistrzynią Nowicjatu; i przez wiele lat należała do Zarządu Zgromadzenia jako Sekretarka i Radna Zgromadzenia.
– od samego początku współpracowała z Sługą Bożym – O. Ignacym Posadzym, Założycielem Zgromadzenia.
– Od czerwca 1991 roku przebywała do Domu Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla w Ostrowie Wlkp. Posługując jako Przełożona i pielęgniarka, również starszym Siostrom s. Józefie i s. Michaeli, a w ostatnich latach z uwagi na zdrowie służyła swoją modlitwą, ofiarą i radą Wspólnocie Sióstr i naszej Wspólnocie Parafialnej – do końca swego życia.

„Są w życiu chwile, które aż do dnia śmierci w na zawsze zostają w pamięci i choć czas przemija one nie przemijają i są osoby, które raz poznane bywają w życiu i są nie zapomniane!”

Pragniemy dziś – podziękować Siostrze Magdalenie, za dar Jej życia i powołania. Za Jej piękną posługę, na chwałę Boga, Kościoła, Zgromadzenia Sióstr i dla Polonii – poza granicami naszej Ojczyzny.
Jak również, za lata spędzone tu razem z nami, za Jej posługę w naszej Wspólnocie Parafialnej, za modlitwę, każdy Jej uśmiech i wszelkie dobro i dobre słowo jakie wnosiła poprzez swoją posługę.
Siostra Magdalena, była osobą bardzo rozmodloną, otwartą, radosną i pogodną.
Zawsze zatroskaną o innych i bardzo wdzięczną. Niskiego wzrostu, ale o wielkim kochającym sercu.
Bóg doświadczył Ją również cierpieniem, które z cierpliwością znosiła.
Pozostanie z nami w naszych sercach, wspomnieniach i w modlitwie.
Niech zatem Miłosierny Bóg przyjmie Ją do swojej chwały.
Dlatego wołamy,
„Niech cię przygarnie Chrystus uwielbiony, On wezwał ciebie do królestwa światła.
Niech na spotkanie w progach Ojca domu, po Ciebie wyjdzie litościwa Matka
wraz ze świętym Józefem, któremu bardzo ufałaś” – Spoczywaj w pokoju wiecznym.

„Bóg zapłać” wszystkim za wspólną modlitwę za zamarłą siostrę Magdalenę,
pod przewodnictwem Ks. Bp. Damiana Bryla. Kapłanom Siostrom zakonnym, co do godności i urzędów, Rodzinie, Parafianom i wszystkim gościom.