Drodzy Parafianie! Szanowni Goście!

Na radosne Święta Zmartwychwstania Pana Jezusa Pragniemy złożyć serdeczne życzenia :
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was pokojem,
Niech daje siłę do pokonywania trudności Obdarzając wszelkimi potrzebnymi
łaskami i błogosławieństwem.
Niech spotkanie z nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność
w naszym życiu, w Jego słowie, w Sakramentach Świętych i zawsze prowadzi nas
do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku.

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT i RADOSNEGO ŚWIĘTOWANIA. ALLELUJA!