Od ponad miesiąca jesteśmy świadkami okrutnej wojny na Ukrainie. W Polsce
zmagamy się z rzeszą uchodźców. Jak wiemy w miniony piątek papież Franciszek
zawierzył Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Ojciec Święty nawiązał tym
aktem do prośby, jaką Matka Boża przedstawiła podczas objawień w Fatimie:

“Przybędę, by prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o
Komunię Św. wynagradzającą w pierwsze soboty. Jeżeli moje życzenia zostaną
spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój. Jeśli nie, bezbożna propaganda
rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując wojny i prześladowanie
Kościoła.”
“Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Żeby je ratować,
Bóg chce rozpowszechnić na świecie nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca.
Jeżeli uczyni się to, co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i
nastanie pokój na świecie.”
Widzimy zatem, że zawierzenie dokonane przez papieża jest spełnieniem
dopiero pierwszej części prośby. Aby wypełnić drugą część, należy ustanowić
nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Pełen cykl składa się z pięciu kolejnych
pierwszych sobót, jako wynagrodzenie za pięć rodzajów zniewag przeciwko Maryi.

Są to:
1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu
2. Bluźnierstwa przeciw Jej dziewictwu
3. Bluźnierstwa przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu
4. Wpajanie w serca dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść wobec
Niepokalanej Matki
5. Znieważanie Maryi w Jej świętych wizerunkach

Warunkami nabożeństwa wynagradzającego są:
1. Spowiedź św. – może być odprawiona wcześniej
2. Komunia św. wynagradzająca
3. Odmówienie jednej części Różańca św. (5 tajemnic)
4. 15 minutowe rozważanie nad jedną z tajemnic różańcowych.
W związku z tym, zapraszamy wszystkich na takie nabożeństwa do naszej
parafii. Będą się one odbywać w pierwsze soboty miesiąca bezpośrednio po
porannej mszy św. o 7:30. Najbliższe przypada na drugiego kwietnia.
Odpowiedzmy licznie na wezwanie Maryi