Moi Kochani!
Dziś, kiedy trwa czas wakacji i urlopów słyszymy słowa Jezusa „Szukacie mnie, ale nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do sytości”.
Chleb to symbol tego wszystkiego co jest nam potrzebne do życia, albowiem potrzebujemy pokarmu, aby nasz organizm mógł poprawnie funkcjonować.
Dlatego nie można się zbytnio dziwić temu, że słuchający nauki Jezusa ludzie, gdy uświadomili sobie, że dostali od Niego pod dostatkiem chleba i mogli zaspokoić swój głód, postanowili Go szukać, aby znowu móc jeść za darmo! Tym bardziej, że zdobycie pożywienia wiąże się nieraz z poważnym wysiłkiem i trudem jak chociażby w Afryce o czym słyszeliśmy przed tygodniem.
Ludziom z dzisiejszej Ew. pożywienie jakby „spadło z nieba”.
Jezus zaś chce zwrócić uwagę ludzi na fakt, że człowiek oprócz ciała, które potrzebuje pokarmu, ma też duszę, która decyduje o jego człowieczeństwie, która również potrzebuje pokarmu, aby mógł On poprawnie funkcjonować!
Tym pokarmem dla ludzkiego ducha jest pokarm duchowy: jest nim Słowo Boże i Chleb od Boga którym jest Jezusowe Ciało, czyli PRAWDZIWY CHLEB Z NIEBA.
Aby ten pokarm otrzymać i przyjąć, to musimy UWIERZYĆ W JEZUSA.
Musimy Go szukać i co więcej musimy Go odnaleźć jako BOGA!
Musimy uwierzyć że to ON jest tym „chlebem, który z nieba zstępuje i daje życie światu”.
Wiara jest więc podstawowym warunkiem korzystania z Jezusowego pokarmu.
Musi to być wiara żywa, gorąca, pozbawiona wszelkich wątpliwości, wiara opierająca się na Boskim autorytecie Jezusa.
Myślę, że słuchacze Jezusa z dzisiejszej Ew. nie zdali egzaminu, gdyż powątpiewali w możliwość tego, że Jezus da im swoje ciało na pokarm. Jeszcze nie doszli do tego, że u Boga są pewne prawdy,
których nie można NIGDY do końca zrozumieć, a w które trzeba uwierzyć bo tak chce Bóg!
Życie, które obiecuje nam Jezus za cenę spożywania Jego Ciała, jest Jego najwspanialszym darem dla człowieka.
Mimo, że stanie się ono naszym udziałem dopiero po śmierci, Dlatego możemy powiedzieć, że chleb, który Jezus daje nam dzisiaj, jest prawdziwym chlebem z nieba i dzięki niemu my stajemy się prawdziwymi uczestnikami Bożego życia.
Eucharystia jest największym zaszczytem dla człowieka.
Jest niebem na ziemi i stanem naszej najściślejszej więzi z Bogiem.
Niezwykle istotne jest skojarzenie spożywania chleba z przychodzeniem do Jezusa i spożywaniem eucharystycznego pokarmu.
Tajemnica jednoczenia się z Chrystusem jest też tajemnicą jednoczenia się pomiędzy nami, co powoduje tworzenie się Kościoła.
Zarówno Eucharystia, jak i Kościół są przecież Ciałem Chrystusa. Jedno bez drugiego nie istnieje.
Dla wielu wstrząsające mogą też być słowa wypowiedziane przez Jezusa: TO JEST CIAŁO MOJE, KTÓRE ZA WAS BĘDZIE WYDANE.
Bo Eucharystia ma swoją ogromną cenę. Cenę, którą zapłacił Jezus oddając swoje życie za każde ludzkie życie. Także Moje i Twoje.
Korzystajmy więc często z tego wyjątkowego daru Jezusowej miłości, abyśmy mogli żyć wiecznie.
Panie, daj nam spożywać jak najczęściej ten Chleb Eucharystyczny, abyśmy dzięki Jego Mocy- mogli przyprowadzać innych do Boga.
Mamy też możliwość adorować Boga tu w naszej kaplicy wieczystej adoracji poprzez całą dobę.Bracie i Siostro Bóg ciągle jeszcze czeka także na Ciebie. Bo kocha. I ciągle dokonuje się tu wiele cudów.
O czym mówią ludzie. Piszą też świadectwa opisując otrzymane łaski.
Dziękujemy dziś również Bogu za to wielkie dzieło Jego Miłosierdzia.
Amen.