Moi Kochani!
Trzy największe uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże Narodzenie Bóg Ojciec zsyła na ziemię swego Jednorodzonego Syna, aby grzeszną ludzkość odkupił. Wielkanoc jest świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia swoim Zmartwychwstaniem.
Dzisiejsze święto jest świętem trzeciej Osoby boskiej Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to co Ojciec stworzył, a Syn odkupił zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.
Jedną z najtrudniejszych prawd wiary jest prawda o Trójcy Świętej. Aby ją pojąć nie wystarczy samo przyswojenie sobie wiedzy biblijnej,
tu trzeba czegoś więcej: pokornej wiary, która w sposób pozazmysłowy pozwala dotykać realiów życia Boga w jedności Trzech Osób. Gdzie Bóg jest blisko człowieka.
Z miłości powołał człowieka do życia, z miłości posłał na świat Swojego Syna, wreszcie z miłości posłał Ducha Świętego, aby Ten prowadził w nas dzieło uświęcenia. Jezus podczas ziemskiego życia doświadczał najpełniej i najgłębiej więzów z Ojcem i Duchem Świętym.
Z tego doświadczenia wyrastało całe Jego życie i posługiwanie. Duch Święty tak jak wiatr, jest niewidoczny, nie można go zamknąć w żadnym pomieszczeniu ani zmierzyć, a On jednak działa.
Duch Święty jako gołębica, pojawia się na obrazach przedstawiających zarówno Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny, jak i Zesłanie Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy.
Duch Święty towarzyszy Jezusowi od samego początku Jego wcielenia. Anioł Gabriel wyjaśniając Maryi w jaki sposób stanie się Matką Mesjasza, używa słów: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię” Pismo Święte wyraźnie mówi, że Maryja „znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego”.
Zaraz po chrzcie to Duch Święty wyprowadza Jezusa na pustynię, „aby był kuszony przez diabła”. Po kuszeniu Jezus powraca „w mocy Ducha do Galilei” aby nauczać.
Jezus po zmartwychwstaniu przyszedł do uczniów zgromadzonych w wieczerniku i pozdrowiwszy ich, „tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego!
Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Jeśli Jezus jest drogą to Duch jest przewodnikiem, prowadzącym po tej drodze. Jest – nauczycielem, który strzeże prawdy
i pomaga odróżnić ją od fałszu. Właściwie każda modlitwa – kierowana do Ducha Świętego zaczyna się od tradycyjnych słów „Przyjdź!”.
Ale przecież Duch Święty cały czas jest z nami cały czas jest w Kościele, bo został dany Kościołowi na zawsze. Wielu z nas, doskonale pamięta słowa Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wypowiedziane w Warszawie. Papież wołał wówczas: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!
Bez światła Ducha Świętego nie potrafimy w tym zwariowanym świecie rozróżnić co tak naprawdę jest dla nas dobre, a co złe. Bez światła Ducha Świętego człowiek chodzi w ciemności.
Bez pomocy Ducha Świętego nie potrafimy kochać tak, jak uczy nas Jezus. Bez jego pomocy nie potrafimy nawet powiedzieć, że Panem naszym jest Jezus. Tyle dobrego we wnętrzu człowieka czyni Duch Święty.
On budzi w nas pozytywne myślenie daje nam mądrość, sprawia, że pragniemy dobra prawdy i piękna w naszym życiu. Warto więc w tę dzisiejszą uroczystość powrócić myślą do dnia, kiedy przyjmowaliśmy sakrament bierzmowania i uwierzyć, że nosimy w sobie znak Ducha Świętego.
Warto pamiętać, że kiedy zmagamy się z różnymi problemami czy pokusami, kiedy nie wiemy co wybrać i jaką iść drogą, dzięki Duchowi Świętemu -możemy stać się wewnętrznie bardzo mocni.
Duch Święty szuka dziś swoich pomocników. On jest życiem i On czuwa nad jakością życia w Kościele.
Może to czynić jedynie o tyle, o ile ludzie zwrócą się do Niego i zechcą z Nim współpracować.
Odbudowa środowiska religijnego jest dla Ducha Bożego łatwa i może nastąpić w krótkim czasie.
Potrzeba jednak, aby serca, którym na takiej odnowie zależy otwarły się na Jego działanie, aby przynosić w życiu obfite owoce. Przyjdź, Duchu Święty i pomóż rozwiązać wszystkie problemy, które niepokoją nasze serca! Amen. Niech tak się stanie.