Dzięki uprzejmości TV Kablowej Pro Art i www.wlkp.24.info – możemy uczestniczyć
od poniedziałku do soboty w Koronce do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00
i w niedzielnej Eucharystii o godzinie 10.30.