Wszystkie osoby, które chciały by jeszcze raz obejrzeć rozważania tegorocznych rekolekcji informujemy, że od poniedziałku do środy będzie taka możliwość ponownie w telewizji Pro-ART o godz. 16.00.