Umiłowani w Chrystusie Panu – Bracia i Siostry! 

Chrystus Zmartwychwstał żyje – ale czy ja w to wierzę?

Przeżywamy dziś największą uroczystość w całym Kościele katolickim: Zmartwychwstanie Pana Jezusa!

Biegniemy zatem razem z uczniami do grobu – po to, aby przekonać się na własne oczy, że Jezus zmartwychwstał.

W tym roku, nie możemy uczestniczyć w tych wielkich uroczystościach, jest to dla nas nowe doświadczenie, które musimy przeżywać inaczej.

Biegniemy i my – ale duchowo – aby umocnić swoją wiarę: w tę prawdę, że Jezus naprawdę żyje! 

Bez tej pewności – M K – nasza wiara stałaby się bezpodstawną! 

Jezus udowodnił nam, że jest wszechmocny.

Pusty grób – potwierdza nam to wszystko, co wcześniej Jezus głosił i czynił. 

Pusty grób – staje się więc dla nas wezwaniem: że warto – dla Jezusa z Nazaretu – poświęcić wszystko, albowiem – to On jest źródłem,sensem i kresem – życia – każdego z nas!

Zmartwychwstały Pan – jest zatem światłością dla nas i całego świata.

Przynosi nam – pokój i nadzieję. Przynosi pewność, że i my z Nim też kiedyś zmartwychwstaniemy i żyć będziemy. Bo uczynił wszystko, abyśmy mieli – perspektywę i środki – do osiągnięcia zbawienia.

Teraz potrzeba tylko – naszego wysiłku i zaangażowania.

Może ktoś zapyta? – Na czym ma polegać ten wysiłek?

Pragnę to wyrazić w kilku przykazaniach czy wskazaniach, które wypływają z tego faktu, i wskazać na taki osobisty Dekalog. Po pierwsze,

1. Każdy z nas – powinien szukać sposobów, aby coraz lepiej realizować swoje życiowe powołanie.

2. Każdy z nas – ma obowiązek – badania swojego wnętrza, a szczególnie tych jego zakamarków, w których gnieździ się zło.

3. Każdy z nas – musi na nowo odkrywać – coraz głębszy sens Sakramentu Pokuty, który prowadzi człowieka do nawrócenia.

4. Każdy z nas – powinien starać się o pełne uczestnictwo w Eucharystii, która jest przedsmakiem nieba. – Teraz duchowo.

5. Każdy z nas – zobowiązany jest – do pogłębiania swojej wiedzy religijnej, która przybliża człowieka do Chrystusa.

6. Każdy z nas – powinien pamiętać o tym, że życie polega na współpracy z łaską Bożą, która jest potrzebna ludziom do zbawienia.

7. Każdy z nas – ma obowiązek – stawania się – darem dla drugiego człowieka.  Bliźni powinien zobaczyć w nas Boga, a nie wroga.

8. Każdy z nas – powinien dawać świadectwo – poprzez ewangeliczne wybory, które jak wiemy często wymagają trudu i ofiary.

9. Każdy z nas – musi zadbać o chrześcijańskie przeżywanie niedzieli, która jest czasem budowania więzi z Bogiem i – z najbliższymi.

10. Każdy z nas – powinien – codziennie wyznawać swoją wiarę w Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest źródłem, drogą i kresem życia człowieka. Bo żyjemy z Łaski Boga.

Moi kochani,

Jeśli będziemy kierować się w życiu tymi wskazaniami, to – tak jak ów drugi uczeń – zobaczmy i uwierzymy, że Chrystus naprawdę Zmartwychwstał, że żyje i pragnie zbawić – każdego człowieka. Człowieka, który Mu wierzy i z Nim idzie każdego dnia przez życie – mimo różnych doświadczeń – jak chociażby teraz – epidemia, której doświadczamy – i będzie umiał pokonywać różne trudności życiowe.

Moi Kochani, chciałbym abyśmy mogli, tak jak dziś śpiewa psalmista wierzyć, że:  „Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana”.

Dlatego pragnę życzyć dziś wszystkim, zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia oraz doświadczania obecności Boga w swoim codziennym życiu oraz nadziei – na lepsze – spokojne dni. 

Moi Kochani – przyszłe nasze życie – mamy meć tylko z Bogiem, a nie, bez Boga, bo Bóg też chce – być kochany i ma do tego prawo.

Amen. Niech tak się stanie. Alleluja. – Jezus żyje.