W związku z wydanym dziś Zarządzeniem nr 01/2020 Rady Stałej KEP przekazuje następujące informacje:
1. Biskup Kaliski w związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a) osobom w podeszłym wieku,
b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),
c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem.
O udzielonej dyspensie należy poinformować wiernych w parafii.
2. Biskup Kaliski poleca wszystkim duszpasterzom i ich współpracownikom stosowanie postanowień i zaleceń zawartych w Zarządzeniu nr 01/2020 Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 roku.
3. Biskup Kaliski zobowiązuje Księży Proboszczów do odczytania w najbliższą niedzielę, 15 marca br. w ramach ogłoszeń duszpasterskich Zarządzenia nr 01/2020 Rady Stałej KEP.