Poniżej zamieszczamy harmonogram zawodów w 2020 roku.