Jeszcze tylko parę godzin i kolejny rozdział „księgi naszego życia” zostanie zamknięty…

Naszą mocą i siłą jest Bóg. Dobrze wiemy, że sami nic – nie możemy. Kończymy Stary Rok 2019. Jutro – początek Nowego roku kalendarzowego. W liturgii to zakończenie oktawy Bożego Narodzenia. Jej zwieńczeniem – jest Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
Dzisiejsza Ewangelia mówi nam – o dwóch szczególnych postawach. Pierwszą – prezentują – pasterze, którzy są ludźmi czynu i działania.
Po usłyszeniu radosnej nowiny od anioła natychmiast udali się na poszukiwanie Jezusa i Jego Matki.
Kiedy odnaleźli Nowonarodzonego, nie byli w stanie zachować tej radosnej nowiny wyłącznie dla siebie.
Dlatego – z głębi serca zapragnęli podzielić się nią z innymi ludźmi, aby i oni mogli spotkać Jezusa na drogach swojego życia.
Po, dzień dzisiejszy – ci pasterze swoim działaniem i zaangażowaniem inspirują, – chwalą Boga i rozszerzają Jego cześć.
Dziś pasterzami są wszyscy, którzy nie boją się i nie wstydzą przyznać się do Jezusa i do tego, że spotkali Go w swoim życiu.
Pragną więc dawać świadectwo o tym – co On – dla nich uczynił.
Drugą postawę – prezentuje Maryja, która działała aktywnie, ale potrafiła również – troskliwie zachowywać i rozważać w swoim sercu wszystkie te wielkie sprawy, których Bóg przez Nią dokonywał.
Maryja pokazuje nam, że każda ludzka aktywność dla swej owocności potrzebuje wchodzenia w głębię Bożego działania i zapraszania Go w te najdrobniejsze sprawy naszego codziennego życia, te radosne i smutne.
Dobrze się składa, że na koniec i na początek nowego roku kalendarzowego – naszą szczególną patronką staje się właśnie – Maryja Święta Boża Rodzicielka. U której w każdym naszym działaniu możemy szukać – wsparcia, wzoru, podpowiedzi i wstawiennictwa u Boga,
tak – aby było to działanie – na chwalę Boga i dla dobra wielu ludzi.
Bóg daje nam dar – nowego czasu oraz potencjalnych wielu możliwości.
Podsumowując Stary Rok i zaczynając nowy, starajmy się od samego jego początku – przeżywać wszystko blisko Boga i z Bogiem.
Po to, aby nasze wysiłki pobłogosławione przez zapraszanego do nich Chrystusa, gromadziły dla nas – skarby duchowe w niebie, do którego przecież przybliża nas – każdy nowy dzień, miesiąc i rok.
Kończymy Rok naszego Jubileuszu w naszej Wspólnocie Parafialnej. Ustanowionej przed 25 – laty.  Jest więc za co Bogu dziękować.
I dlatego, chcemy teraz odnaleźć siebie – we Wspólnocie Kościoła.
W naszej wspólnocie parafialnej, która prowadzi nas przez doczesność – ku wieczności.
W naszej parafii w roku 2019 na świat przyszło 145 dzieci i przyjęło Chrzest.  Przez ten sakrament – zostali oni „wyzwoleni od grzechu, zostali włączeni do WspólnotyKościóła oraz stali się dziećmi Bożymi”.
Do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej – przystąpiło 45 dzieci. Dzięki temu sakramentowi, w pełni już uczestniczą w życiu naszej wspólnoty, poprzez przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa pod postacią chleba. Sakrament Bierzmowania przyjęło – 122 młodych ludzi.
Sakrament małżeństwa – przyjęło 25 par. „Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła.  Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu, udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego”, zatem życzmy im wszystkim, aby żyli długo i szczęśliwie
w sakramentalnym związku małżeńskim.
W mijającym roku do wieczności odeszło 86 osób.
Mamy nadzieję, że Chrystus przygarnie ich do siebie i zostaną włączeni w Jego śmierć i zmartwychwstanie!
Moi drodzy!
Jesteśmy jedną, wielką rodziną, która gromadzi się przy wspólnym stole na Eucharystii. Na ten Nowy Rok, który nadejdzie za kilka godzin, wraz z Kapłanami, którzy posługują w naszej Wspólnocie – chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia – zdrowia, szczęścia i pomyślności w nadchodzącym roku oraz wszelkich łask od Boga na każdy dzień Nowego 2020 roku.