PLAN ADORACJI – WIELKI PIĄTEK.

800 –  900            Mieszkańcy ul. Brackiej i ulic przyległych.
900 –  1000           Mieszkańcy ul. Reja, Bąka, Tuwima, Zana, i M. Konopnickiej.
1000 – 1100          Mieszkańcy ulic od Al. Słowackiego do Mickiewicza i Królowej Jadwigii.
1100 – 1200          Mieszkańcy ulic Kasprowicza i Reymonta.
1200 – 1300          Dzieci ze Szkoły Podstawowej „ Edukator”.
1300 – 1400          Mieszkańcy ulic Długosza i Prusa.
1400 – 1500          Mieszkańcy ulic od Reymonta do Osadniczej.
1500 –                  Koronka do Miłosierdzia Bożego.
1530 – 1630              Mieszkańcy ulic od Osadniczej do Piasków.
1630 – 1730              Mieszkańcy ul. Torowej i ulic przyległych, jak również ul. Limanowskiego i nowe bloki.
1730                    Droga Krzyżowa.
1830                    Liturgia Męki Pańskiej.
2100 – 2200               Młodzież naszej Parafii.

 PLAN ADORACJI – WIELKA SOBOTA.

800 –  900               Mieszkańcy ul. Limanowskiego i nowe bloki.
900 – 1000                    Mieszkańcy ul. Torowej i ulic przyległych.
1000 – 1100                 Mieszkańcy ul. Wenecja, Północna, i Osadnicza.
1100 – 1200                 Mieszkańcy ulic od Osadniczej do Reymonta.
1200 – 1300                 Dzieci ze Szkoły Podstawowej „ Edukator”.
1300 – 1400                 Młodzież naszej Parafii.
1400 – 1500                 Mieszkańcy ul. Reymonta i Kasprowicza.
1500                      Koronka do Miłosierdzia Bożego.
1530 – 1630                 Mieszkańcy ul. Długosza i Prusa.
1630 – 1730                 Mieszkańcy ul. Bąka, Reja, Zana i M. Konopnickiej.
1730  – 1830                Mieszkańcy ul. Królowej Jadwigi.
1830 – 1930               Mieszkańcy ul. Al. Słowackiego i Mickiewicza.
1930 – 2030               Mieszkańcy ul. Brackiej i ulic przyległych.
2100                     Liturgia Wielkiej Soboty.