Patrzymy na Gwiazdę Betlejemską – niech nasze oczy nabiorą blasku.

Niech, pełne będą światła…

Podejdźmy bliżej do żłóbka Jezusa – żeby ręce się ogrzały…

Śpiewajmy, kolędy niech serca odtają, stając się bardziej czułe…

Niech będzie w nas Nadzieja i Moc Boga,

Który rodzi się z Miłości do człowieka.

Łącząc się duchowo w Dzień Bożego Narodzenia z białym opłatkiem w dłoni, jako Duszpasterze, niesiemy wszystkim Parafianom, wszystkim Miłym Gościom i wszystkim, którzy łączą się z nami poprzez nasze media najserdeczniejsze życzenia:

Niech Was Bóg błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad Wami, niech Was obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Wam swoje oblicze i niech obdarzy pokojem.

Ks. Andrzej, Ks. Jakub, Ks. Karol, Ks. Jerzy i diakon Lucjan