Dzięki uprzejmości TV Kablowej Pro Art. i www.wlkp.24.info możemy uczestniczyć od poniedziałku do soboty w Koronce do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00 i w niedzielnej Eucharystii o godzinie 10.30. Dodatkowo będą przeprowadzone transmisje, wg załączonego poniżej planu. ZAPRASZAMY.