Umiłowani Bracia i Siostry!
„Chrystus zmartwychwstał. I co Ty, na to Bracie i Siostro?”. Te słowa wypowiedział jeden z kaznodziejów w – Poranek Wielkanocny.
Wielkanocny poranek sprzed tysięcy lat, to najważniejszy dzień w historii ludzkości. To niezwykłe wydarzenie, które przerasta naszą wyobraźnię.
Mamy wiec Wielkanoc czyli Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.
Co to jest Zmartwychwstanie? – Ten radosny okrzyk Alleluja, Jezus żyje! zwiastuje całemu światu, najważniejszą – prawdę chrześcijaństwa.
Że, po męce i śmierci, po bólu i niepewności jutra, nastało Zmartwychwstanie.
Dlatego z wiarą stajemy dziś przed pustym grobem, z którego płynie radosne orędzie: Nie ma Go tutaj, – Zmartwychwstał.
Tajemnica Zmartwychwstania – budzi przede wszystkim wielkie zdumienie, które jest początkiem naszej wiary.
Wielkanoc – jest bowiem świętem wiary.
W świetle pustego grobu powinniśmy – tak jak Apostołowie – zacząć poważnie traktować naukę Jezusa Chrystusa.
Nawet wtedy, gdy jej nie rozumiemy albo gdy wydaje się niewygodna.
Aby zobaczyć Jezusa zmartwychwstałego – potrzeba nam wiary.
Trzeba zatem pozostawić – kamień i grób.
Trzeba wznieść się ponad to, – co zewnętrzne i zmysłowe.
Ponad to – co dotykalne i widzialne, a więc ponad te znaki, które, zasłaniają nam rzeczywistość duchową. Zasłaniają nam Jezusa.
Jezus – objawi nam siebie, – jeśli uwierzymy.
Może wtedy, gdy jak Piotr – porzucimy pewność siebie, pychę i staniemy w prawdzie. Może wtedy, – gdy jak Jan – staniemy w pokorze i modlitwie, otwarci na Jego tajemnicę, a może – gdy będzie w nas cierpliwość i żarliwość miłości – Marii Magdaleny.
Wielkanoc – to także święto nadziei. – Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy. I my również zmartwychwstaniemy. Nie jesteśmy przecież tylko istotami, – których byt, kończy się wraz ze śmiercią.
Jesteśmy osobami, w których odbity jest duchowy obraz i piękno Boga. Bóg jest nieśmiertelny. I my również – mamy udział w wieczności.
To, co tworzymy na ziemi, co dla nas – jest wartościowe i ważne nie kończy się z chwilą śmierci.
To wszystko – żyje na ziemi dalej – poprzez innych, poprzez potomków czy ludzi dobrej woli, którzy to kontynuują.
Ale żyje, – również na wieki w Bogu – albowiem Zmartwychwstanie jest życiem wiecznym.
Moi Kochani, Wielkanoc – jest także świętem miłości.
Wiara i nadzieja – po zmartwychwstaniu nie będą już nam potrzebne. Pozostanie tylko miłość.
W ziemskim życiu – doświadczamy tak wiele cierpienia i trudu.
Planujemy, tworzymy, budujemy – lepsze życie. Ale mamy świadomość, że to wszystko jest kruche. Wystarczy kilka chwil, jak w czasie
trzęsienia ziemi, aby zniszczyć dorobek i trud całych pokoleń.
Takie chwile – rodzą pytanie: jaki to ma sens?
Ma sens, – gdy jest utrwalone poprzez miłość.
Nawet, gdy wszystko utraci sens, pozostanie – miłość Boga do człowieka.
Pozostanie zatem przeczucie, a nawet – pewność, że miłość jest silniejsza od śmierci.
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to – rewolucja miłości.
Wielkanoc,- to czas pojednania.
Bóg – jest przede wszystkim – życiem, a dopiero potem miłością, miłosierdziem czy mądrością.

Jezus – prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja.
Grób – jest pusty. Zobaczmy i uwierzmy. Jezus żyje.
Zatem, czy ja wierzę, – że też z Nim kiedyś zmartwychwstanę?
Bo Chrystus zmartwychwstał. I co Ty, na to Bracie i Siostro?”.

Moi Kochani ! Dlatego, pragnę życzyć dziś – Wszystkim, aby Waszą codzienną radością był – Zmartwychwstały Chrystus.
By On sam, – prowadził Was – w wierze, nadziei i miłości do zmartwychwstania i do życia wiecznego w niebie. Amen.

Niech tak się stanie. Alleluja.