Drodzy Parafianie, Szanowni Goście, Osoby odwiedzające naszą stronę internetową  i łączące się z nami poprzez telewizję ProArt.

Na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa pragniemy wyrazić 
nasze serdeczne życzenia:
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem,

którego świat dać nie może, niech daje siłę do pokonywania trudności,
obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.
Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny
umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu, w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych
i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim 
w Eucharystii i w drugim człowieku.

Wasi Duszpasterze