Uroczystość Objawienia Pańskiego to świeto objawienia się Chrystusa całemu światu.
Dzień, który nazwano Świętem Trzech Króli, gdyż Ewangelia mówi nam, że owego dnia mędrcy przybyli ze Wschodu, aby oddać Mu pokłon.
Ilu ich było? Nie wiemy. Tradycja mówi, że nosili dobrze nam znane imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. Kiedy ukazała się tajemnicza gwiazda, mędrcy poznali, że przyjście Mesjasza jest bliskie. Idąc za światłem gwiazdy dotarli do Betlejem. Znaleźli tam Józefa i Maryję z Dzieciątkiem. Upadli na twarz i oddali Mu pokłon. Złożyli Mu swe dary: złoto, kadzidło i mirrę.

Każdy z nas wielokrotnie słyszał tę historię. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę z wagi i znaczenia tego Święta.
Objawienie Pańskie (z gr. epifania – objawienie, ukazanie się), popularnie zwane Trzech Króli, to chrześcijańskie święto, które ma uczcić objawienie się Boga człowiekowi, uświadomić nam Jego obecność w historii człowieka i zachęcić do poznania Boga. Dziś w Uroczystość Objawienia Pańskiego przybywamy wraz z Mędrcami ze Wschodu do Betlejem, aby „złożyć pokłon Panu”. Chcemy zobaczyć i uczcić Syna Bożego, który stał się darem dla Nas wszystkich. Drogę jaką przebyli Trzej Królowie możemy określić jako poszukiwanie prawdy i wiary, poszukiwanie sensu życia.
Do Betlejem prowadziła ich gwiazda. Gwiazda Betlejemska, która stanowi głęboki w treści symbol życiowej drogi każdego człowieka podążającego za światłem wiary. Ta Gwiazda, stanowi dla Nas wskazówkę do rozwiązania naszych życiowych problemów. Gwiazda, która skłania Nas byśmy kierowali nasz wzrok na Chrystusa – światłość świata.
Dziś Bóg ukazuje się Nam jako Król i Pan całego Wszechświata. W Jego ręku jest cały nasz los. On objawia nam siebie, abyśmy znaleźli w Nim pełnię radości, bezpieczeństwo i siłę. Niech nigdy nie ogarnie nas zwątpienie w to, jak wielki to dar! Obyśmy zawsze byli gotowi spieszyć na spotkanie z Jezusem – największym skarbem człowieka. Każdy z Królów przyniósł stosowne dary i każdy z nich ma odpowiednie znaczenie.
Złoto – symbol godności królewskiej, mirra – symbol wypełnienia proroctw i zapowiedź śmierci Zbawiciela oraz kadzidło – symbol godności kapłańskiej.
To właśnie w kategoriach symbolu powinniśmy rozpatrywać
Święto Objawienia Pańskiego.
W darze złota, kadzidła i mirry złożonym Dzieciątku widzimy symbol miłości, modlitwy i cierpienia. Mędrcy są naszymi przedstawicielami u żłóbka Chrystusa. To właśnie Oni jako pierwsi dzięki światłu gwiazdy rozpoznali w Nim Boga. Spotkanie w Betlejem radykalnie zmienia każdego. Gwiazda betlejemska, przypomina nam, że kto szuka Boga, z pewnością Go znajdzie.
Dziś w Święto Trzech Króli, każdy z Nas ma przynieść swoje dary dla Chrystusa. Chrystusa, którego już znamy i ciągle poznajemy.
Każdy z nas ma przynieść swoje złoto, swoje kadzidło i swoją mirrę głównie w sensie duchowym. Każdy z nas ma przynieść dzisiaj Chrystusowi złoto – jako symbol tego, że wybieramy Chrystusa na Króla naszego życia.
Jemu składamy cześć i podziękowanie za to, że przyszedł nas zbawić.
Każdy z nas ma przynieść dzisiaj kadzidło – jako symbol uznania w Jezusie naszego Boga. Tak jak dym kadzidła ma się wznosić nasza modlitwa do Boga.
Każdy z nas ma przynieść wreszcie i mirrę – jako symbol, zrozumienia wielkiej tajemnicy wiary, że Chrystus, cierpiał za nas na krzyżu.

Dzisiaj jest także dzień, kiedy mamy brać przykład z Mędrców w ich poszukiwaniu prawdy i dobra. Mędrców do Chrystusa prowadziła Gwiazda Betlejemska i mimo przeszkód, dotarli do Niego.
I My mamy czynić podobnie. Dla nas dzisiaj taką Betlejemską Gwiazdą są Sakramenty, Pismo święte, nauczanie Kościoła, które jasno i wyraźnie pokazują drogę do zbawienia. Pamiętajmy także o tym, że my mamy to szczęście, że znamy Chrystusa od urodzenia, co św. Paweł Apostoł w dzisiejszym drugim czytaniu z Listu do Efezjan nazywa wielką łaską.
I z tą wiarą naznaczmy nasze domy literami K+M+B 2018 r. Niech one przypominają przez cały kolejny rok to, o co dzisiaj z ufnością prosimy. Albowiem rozwinięciem tego skrótu są słowa Niech Chrystus błogosławi ten dom i tym w którzy w nim mieszkają! Amen. Niech tak się stanie.