Jezus naucza jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.

Moi Kochani Dzisiejsza! Ewangelia, pokazuje nam Chrystusa, który naucza i wypędza duchy nieczyste. Uświadamia nam to , konieczność nieustannego pogłębiania naszej wiedzy o wierze, o Chrystusie i o wieczności.
Nasza wiedza, nie powinna ograniczać się do wiadomości z religii zdobytych w szkole podstawowej. Musimy uczyć się zdobywać wiedzę, poprzez całe nasze życie. Nie pozostawiajmy własnej wiedzy na poziomie Boga – staruszka z siwą brodą. Chciejmy zrozumieć bezgraniczną miłość Boga, który da nam wszystko, o cokolwiek Go poprosimy. Da nam wszystko jeśli odwzajemnimy Jego miłość naszą Miłością. Jeśli będziemy mieć Nadzieję spotkania z Nim w wieczności, tylko musimy w to wierzyć. I o tym przypomina nam Słowo Boże.

W tym tygodniu, zakończymy w naszej Parafii wizytę duszpasterską, zwaną kolędą. Rok obecny, poświęcony jest Duchowi Świętemu. Przeżywamy go pod hasłem, „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
Każda Rodzina, otrzymała, pamiątkowy folder, folder z okazji 23 rocznicy powstania naszej Parafii, koperty i obrazki.
Kolęda, dla większości z Was, stanowiła rodzinne i religijne spotkanie.
Wielu z Was, z radością oczekiwało kapłana. Niektórzy, wzięli nawet dzień wolny od pracy. Wszystkim Parafianom serdecznie dziękujemy, za życzliwe przyjęcie kapłanów w swoich domach, za dar wspólnej modlitwy, świadectwo chrześcijańskiego życia i serdeczną rozmowę, a także za cenne uwagi, które świadczą o zatroskaniu o nasze Sanktuarium.
Dziękujemy za ofiary dzięki którym będziemy mogli kontynuować prace wewnątrz i na zewnątrz naszego kościoła. Ofiary pieniężne, głównie pochodzą: z tacy, z kolędy, oraz z tacy II niedzieli miesiąca – inwestycyjnej, są składane w kopertach, lub wpłacane na konto parafialne. Ofiarowane są na cele diecezji, parafii i w tym na nowe ławki. Są też sporadyczne ofiary składane indywidualnie w Biurze Parafialnym. Dziękujemy i wyrażamy wdzięczność tym Parafianom, którzy wspierając materialnie, mają swoją cząstkę w upiększaniu naszej świątyni i utrzymaniu kościoła.
Cieszy nas, że wielu Parafian czuje więź ze Wspólnotą Parafialną, utożsamia się z nią, traktując świątynię jako „swój dom”, mówiąc, że są tu jak u siebie. Cieszymy się, że wielu z Was należy do różnego rodzaju Wspólnot Parafialnych, by jeszcze bliżej zaangażować się i być w Parafii. Zachęcamy kolejnych Parafian do odważnego zapisania się do Wspólnot i Grup działających przy naszym Sanktuarium. I za gazetkę Faustyna. – przez 20 lat
Wielu wiernych podczas spotkań z kapłanem wyrażało wdzięczność duszpasterzom, za ich posługę i zaangażowanie w pracę duszpasterską.
Za zaangażowanie, rozwój kultu i rozsławianie Miłosierdzia Bożego oraz św. Charbela. Wielu jest też wdzięcznych, za to że mogą korzystać Transmisji Mszy św. i nabożeństw poprzez naszą telewizję Proart i internet.
Wizyta kolędowa była dla nas, duszpasterzy, czasem zetknięcia się z Waszymi radościami i troskami. Spotkaliśmy się z Rodzinami i osobami przeżywającymi troski związane ze śmiercią najbliższych, z ciężką chorobą, z problemami związanymi z wyjazdem młodych za granicę w celu poszukiwania pracy. Widzieliśmy też – biedę materialną wielu Rodzin.
Na miarę możliwości, staramy się objąć opieka charytatywną te Rodziny.
W naszej parafii, systematyczną pomocą Zespołu Charytatywnego jest objęte około 100 rodzin. Organizujemy zbiórki w kościele dla biednych Rodzin, a także współpracujemy z Caritas Diecezji Kaliskiej, by uzyskać pomoc.
Drodzy parafianie, chcemy podzielić się z Wami także naszymi kapłańskimi troskami i niepokojami. Być może, Was tu obecnych w świątyni to nie dotyczy, to jednak naszym wspólnym bólem i niepokojem jest fakt, że wiele osób żyje bez sakramentu małżeństwa. Nie mając żadnych przeszkód, w niektórych wypadkach trwa to już latami. Zdarzają się też przypadki, że niektórzy uczęszczają sporadycznie do spowiedzi, trwają w grzechu i nie widzą w tym problemu.
Kolejnym poważnym zagrożeniem dla życia duchowego i wiary jest nieuczęszczanie na niedzielną Mszę św., nieraz tygodniami, czy miesiącami.
Jednym z najgorszych zjawisk dla życia duchowego jest zobojętnienie.
Brak wrażliwości sumienia i próba usprawiedliwienia się przed sobą, że „wszyscy” postępują podobnie. W wielu mieszkaniach brakowało na ścianach religijnych obrazów, a także krzyża.
Poświęcone obrazy, czy krzyże są znakiem wiary i pomagają nam w modlitwie.

Nie sposób omówić w krótkim słowie całej kolędy.
Kolędowe problemy będziemy omawiać na spotkaniu Rady Duszpasterskiej działającej przy naszej Parafii, w której są obecni Wasi przedstawiciele. Wszystkich Parafian, polecamy we Mszy św. odprawianej w każdą sobotę. Modlimy się, wszystkich Dobrodziejów i Ofiarodawców, w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 15.30. Otaczamy modlitwą brewiarzową naszych Parafian również tych, którzy są daleko od Boga i Kościoła, którzy zamknęli drzwi swoich domów i swoich serc, aby się nawrócić.
Niech Bóg wszystkim błogosławi w Nowym Roku, a Święty Józef, Patron tego Roku, ma Nas wszystkich w swojej opiece.
2 czerwca jako Parafia, będziemy pielgrzymować do Kalisza, do Świętego Józefa.
Kolęda przede wszystkim ma służyć błogosławieństwu Bożemu, które przynosi do domu kapłan. Wizyta duszpasterska jest skuteczna i ma sens wtedy, gdy nie kończy się wraz z wyjściem księdza z domu.
Choć wiem, że nie jest łatwo kochać niekiedy nawet ludzi nam bliskich.

Kończąc, jeszcze raz wyrażamy szacunek i wdzięczność tym wszystkim, którzy są z nami, którzy świadomie tworzą naszą Parafię,
i starają się żyć jej życiem i troskami.
Dziękujemy za wszelkie dobro, za Waszą wierność Jezusowi i Kościołowi.
Ten Rok, ma nas wprowadzić w głębszą Komunię z Bogiem w Duchu Świętym. Nie zmarnujmy tego czasu i szansy. Niech Bóg Wam błogosławi.

Amen. „Bóg zapłać” i „Szczęść Boże”