Moi Kochani,

Stając z zadumą i zachwytem wobec Tajemnicy Betlejem, Słowa – które stało się Ciałem, życzymy wszystkim Parafianom i Drogim Gościom, jak również tym, którzy łączą się z nami przez nasze media w spotkaniu z Nowonarodzonym Zbawicielem, doświadczenia duchowej przemiany i odnowy, – głębokiej radości i pokoju w sercu.

Niech odważne przyjęcie Jezusa Chrystusa do naszego życia zaowocuje czynną miłością i świętością, za przykładem św. Józefa kaliskiego – Patrona naszej Diecezji.

Życzymy z serca, aby w całym Nowym – 2018 roku, Duch Święty, działający w Tajemnicy Wcielenia, uczył nas otwartości i zawierzenia Bogu, jedności wiary, braterstwa i solidarności!

Z modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem

Duszpasterze