Dziś w szczególny sposób pragniemy powitać w naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, Księdza Jakuba, który staje przy ołtarzu jako kapłan i odprawi swoją kolejną Mszę św. Witam kapłanów, Ks. Proboszcza Kazimierza.

Ks. Jakub, poprzez, przyjęcie święceń kapłańskich, 27 maja w Kaliszu odpowiedział Bogu na wezwanie do służby w Chrystusowym kapłaństwie.

Jako Wspólnota Parafialna, wdzięczni jesteśmy dziś Bogu za to, że mamy kapłanów. Bo dzięki Nim, objawia się ludziom tajemnica Bożej miłości.

W dzisiejszych czasach, człowiek potrzebuje, aby ktoś mu powiedział o tym, że Bóg Go kocha. Dlatego, chcemy dziś Tobie Ks. Jakubie powiedzieć, że Bóg Cię kocha i My, Ciebie kochamy. Idź więc i głoś Chrystusa jak to słyszeliśmy w dzisiejszej Ew.

Ks. Jakub, urodził się w Sieradzu, w roku 1992. Pochodzi z Goszczanowa. Jest synem Jolanty i Bogumiła, których bardzo serdecznie witam i gratuluje Syna. Ma 9 (dziewięcioro) rodzeństwa, w tym 2 siostry, które wyszły już za mąż. Rodzice, bardzo odpowiedzialnie uczyli go wiary i modlitwy i to owocuje. Przez 13 lat, był ministrantem w Parafii . Służba ministrancka dawała mu żywy kontakt z Bogiem, Kościołem i Kapłanami i to go kształtowało Jego powołanie. Od dzieciństwa, pociągał Go jak sam to często mówi Kościół i wszystkie sprawy, które są z nim związane. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończył w Goszczanowie, natomiast Szkołę Ponad Gimnazjalną w Sieradzu, w roku 2011. Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

Jego chrześcijańskie wychowanie w domu rodzinnym i szkoła średnia, miały w Jego życiu ogromny wpływ na wiarę w Boga. Dzięki Niej, dowiadywał się również jaki jest Kościół i ile trzeba włożyć trudu i napracować się, aby wszystkie Boże dzieła przynosiły owoce.

Pięknie też się wpisał w życie naszej Wspólnoty Parafialnej. Przez rok praktyki diakońskiej, prowadził Godzinę Miłosierdzia, ubogacał nas Słowem Bożym, za co pragniemy dziś Tobie z serca podziękować.

Na swoim obrazku prymicyjnym napisał słowa, z książki Tomasza a Kempisa, O Naśladowaniu Chrystusa; Ja ciebie wybrałem, Ja rozkazałem, Ja też uzupełnię twe braki; przyjdź i przyjmij Mnie.

Ks. Jakub, z dniem 1 lipca, został powołany na stanowisko wikariusza do Parafii Farnej w Krotoszynie.

Księże Jakubie, Bóg wybrał Ciebie, a skoro Cię wybrał i okazał Tobie, szczególe zainteresowanie i miłość, i oczekuje od Ciebie, abyś miłością, odpowiedział na Jego miłość, – czynem za czyn. Zaufał Mu. Aby w ten sposób, zaskarbić sobie Bożą pomoc i Boże błogosławieństwo. Żeby On mógł działać przez Twoją posługę. To zadanie dla Ciebie, abyś z pomocą Ducha świętego podejmował nowe i ważne zadania, które zostaną Tobie powierzone. Dlatego pragniemy dziś wołać wraz z Tobą:

Chryste, przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. Miłosierny Boże.
Bóg zapłać” za wszystko, za Twoje świadectwo wiary i życia,
za Dar Serca jaki złożyłeś dla naszej Wspólnoty Parafialnej.

Bóg zapłać” za wszystko i „Szczęść Boże