Trwają przygotowania do nawiedzenia figury św. Michała Archanioła z Groty Objawień na Gargano.
Przekazujemy treść modlitwy na przywitanie i pożegnanie.

POWITANIE:

Św. Michale Archaniele! Książę Anielskich Zastępów!
Z radością witamy Cię w Ostrowie Wielkopolskim tu w naszym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Dziękujemy, że przybyłeś do nas przed naszym parafialnym odpustem.
Dziś stajemy przed Twym anielskim obliczem. Prosimy, abyś otoczył opieką nasze Rodziny, wspieraj nas w pokonywaniu trudów życia codziennego, osłaniał swoją mocą chorych i samotnych.
Oby nigdy w nich nie zabrakło prawdziwej miłości i zrozumienia.
Prosimy Cię błogosław dzieciom i młodzieży i chroń ich od złego.
Pomóż nam trwać w miłości, jedności i pokoju.
Wodzu Wojsk Niebieskich! Natchnij nas mądrością Ducha Św., abyśmy pełni mocy i wiary z ufnością kroczyli po ścieżkach Boga, głosząc jego chwałę.
Dziś, witając Ciebie, chcemy Ci powiedzieć jak bardzo jesteś Nam potrzebny. Jak bardzo potrzebujemy Twojego wstawiennictwa i Twojej obecności.
Prosimy Cię, prowadź Nas do Boga!
Święty Michale Archaniele – módl się za nami. Amen.

POŻEGNANIE:

Święty Michale Archaniele, dziś nadszedł czas pożegnania.
Chcemy podziękować Ci za wszystko. Za chwile spędzone z Tobą, pod Twoimi skrzydłami, za radosny dzień i spokojną noc.
Niech Twoje zawołanie „Któż jak Bóg”, wciąż zbliża nas do Boga. Gdy siła zła natęża się, by zachwiać w sercach wiarę, niech piecza Twa, prosimy Cię, jest mocna ponad miarę.
O chwalebny Święty Michale Archaniele, Książę i Wodzu wojsk niebieskich, pogromco szatana i duchów nieczystych, potężny obrońco Kościoła świętego, niech będzie Bóg uwielbiony za to, że Cię obdarzył tak wielką mocą i chwałą, że Twoje imię stało się największym po imieniu Jezusa i Dziewicy Maryi.
Niech będzie Bóg uwielbiony za to, że pozwolił nam spotkać się z Tobą w naszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Dziękujemy, że przybyłeś tu do nas i do naszych Rodzin. Święty Michale Archaniele, Ty byłeś, jesteś i będziesz wśród nas. Niech Twoje imię chroni nas od niebezpieczeństw. Niech pozwala powstać z upadków, pociesza w utrapieniach, umacnia wśród trudnych doświadczeń i będzie tarczą przeciw piekielnym nieprzyjaciołom za życia i w godzinę śmierci.
Święty Michale Archaniele, broń Nas przed pokusami. Szczególnie wtedy, gdy nadchodzi trwoga,
byśmy się z ufnością zwracali się do Boga.
Archaniele Michale, Boży Przewodniku. Ty jesteś z nieba i do nieba chcesz nas zaprowadzić. jak przez wszystko można iść do Boga, tak jak pielgrzymi idą do świątyni. Prowadź, Nas bezpieczną droga, po której pójdę z Tobą do nieba – po ziemi.
Święty Michale Archaniele, Opiekunie Kościoła, módl się za nami.
Przybądź Nam z pomocą w każdej potrzebie. Niech łaska Twoja zawsze na nas spływa,
abyśmy pełni mocy i wiary z ufnością kroczyli do nieba.
Któż jak Bóg – Bóg ponad wszystko. Ufamy, że tak się stanie. Amen.