„Nie bójcie się! Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego;
Zmartwychwstał, nie ma Go tu…”(Mk 16,6)


Drodzy Parafianie, Szanowni Goście, Umiłowani bracia i siostry.
Na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia:
Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może,
niech daje siłę do pokonywania trudności, obdarzając wszelkimi potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.
Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę w Jego żywą obecność w naszym życiu,
w Jego Słowie, w Sakramentach Świętych i zawsze prowadzi nas do spotkania z Nim w Eucharystii i w drugim człowieku.
Błogosławionych Świąt i radosnego świętowania. Alleluja !