Powitanie Ks. Michała Włodarskiego. Sekundycje 29 maja 2016 r.

Dziś radosny jest dzień, dziś radości jest czas” Bo oto dzisiaj, w Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego, który obecnie przeżywamy, po raz pierwszy w naszej świątyni, przy ołtarzu Pańskim staje nowo wyświęcony kapłan, Ks. Michał Włodarski i odprawi Mszę św. Sekundycyjną.

Raduje się więc dziś Ks. Michale, Twoje kapłańskie serce.

Bo spełniły się Twoje plany i zamiary.

Bo odpowiedziałeś Bogu, na Jego wezwanie „Pójdź za mną”. Co stało się przed tygodniem w sobotę w naszej Kaliskiej katedrze, gdzie z rąk Ks. Bp. Edwarda Janiaka przyjąłeś święcenia kapłańskie.

Dlatego, dziś bardzo się cieszę i jestem wdzięczny Bogu, za to że Chrystusowe Kapłaństwo, stało się Twoim udziałem. Że poświęciłeś się na służbę Bogu i ludziom, choć nie jest to na pewno dzisiaj służba łatwa i wdzięczna. Ale z Bożą pomocą dasz radę.

Radują się dziś, serca Twoich Kochanych Rodziców, którzy na pewno też czekali na ten dzień, gdy staniesz przy ołtarzu Chrystusa i odprawisz pierwszą swoją Mszę św. Drodzy Rodzice, chylę dziś przed wami czoło i dziękuje Wam za to, że swojego syna poświęciliście na służbę Kościołowi, i nich Miłosierny Bóg Wam to wynagrodzi.

Powołanie, ma bowiem swój początek w chrześcijańskiej rodzinie. I dlatego Gratuluje Wam, że Wasz syn, poświęcił się tak wielkiej sprawie. Kapłaństwo, jest bowiem wielkim Darem, ale i Tajemnicą.

Radują się dziś Ks. Michale, serce Twojej bliźniaczej siostry Marty, oraz Twojego brata Krzysztofa, którzy się z nami cieszą i dziękują Bogu za to, że mogli doczekać tej pięknej uroczystości.

Radują się dziś serca wszystkich Twoich krewnych, znajomych przyjaciół i wszystkich zebranych tu miłych gości. Których, bardzo serdecznie witam, na tej naszej wspólnej Eucharystii.

Radują się dziś serca zebranych tutaj kapłanów, (wymienić) sióstr zakonnych, kleryków, którzy modlą się w Twojej intencji.

Raduje się dziś cała nasza Wspólnota Parafialna. Witam również Was Drodzy Parafianie, którzy jesteście dzisiaj Gospodarzami, tej Uroczystości.

Więcej o Ks. Michale i o pozostałych Neoprezbiterach, można się dowiedzieć z naszego dwutygodnika „Opiekun”.

Widzimy więc, że wielkie perspektywy pracy duszpasterskiej przed Tobą i wiele nowych doświadczeń. I dlatego, abyś mógł temu wszystkiemu sprostać i podołać, pragniemy objąć Cię naszą nieustanną modlitwą.

Pragniemy też życzyć Tobie tego, co Bóg może dać najlepszego,a człowiek może potrzebować,

abyś wziął sobie do serca znak Krzyża św. To znak Trójcy Przenajświętszej. To najkrótsza modlitwa

i wyznanie naszej wiary. Kiedy będziesz dotykał czoło – proś Ojca o – mądrość. Przy dotknięciu piersi poproś Syna o – miłość.

A kiedy będziesz dotykał ramion – proś Ducha Świętego – o siłę.

Czyń ten znak Krzyża św. zawsze staranie, bez pośpiechu i bez wstydu. Niech będzie to znak, Twojej wiary i miłości do Boga w Trójcy Świętej Jedynego. A przez to staniesz się uczestnikiem Bożej świętości.

Gdzie przykład wskazuje nam Bóg, który daje Ci czas szczególnej łaski i pragnie, abyś Go dobrze wykorzystał.

Bo dobry kapłan to ten, który ma czas dla ludzi i wielkie kochające serce.

Czego z serca dziś Tobie życzmy. A co również sam potwierdzasz, w słowach które umieściłeś na swoim obrazku prymicyjnym,

z księgi Proroka Izajasza „To zbyt mało, że jesteś Mi sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenie ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców Ziemi”

Niech więc tak się stanie. „Szczęść Boże” Ks. Michale.

Chciałbym jeszcze podziękować Ks. Michałowi, za Dar Serca jaki złożył, zakupując nowe duże lekcjonarze do naszego Sanktuarium.

Dla mnie, zawsze liczy się 2 człowiek, ten którego Bóg stawia na drodze mojego kapłańskiego życia.

I za tych wszystkich ludzi, każdego dnia Bogu dziękuje.