Nowy obraz

“Ks. Jan Urbaniak urodził się 6 stycznia 1934r. w Krotoszynie jako syn Franciszka i Marii Magdaleny z domu Gabryel.

Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Gimnazjum w Krotoszynie w 1951r. rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Gnieźnie i w Poznaniu. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 maja 1957r. z rąk ks. abp A. Baraniaka. Wikariaty odbył w Środzie Wielkopolskiej, Chodzieży i w Zbąszyniu.

Pierwszą samodzielną placówkę duszpasterską objął w miejscowości Chlewo. We wrześniu 1976 r. zostaje mianowany przez ks. abp Antoniego Baraniaka proboszczem Parafii Janków Przygodzki. Był proboszczem przez 33 lata. W tym czasie podejmował liczne inicjatywy związane zarówno z zakresu pracy duszpasterskiej, a także w gospodarowaniu obiektami kościelnymi. Jego posługa duszpasterska w dużej części pokrywała się z pontyfikatem naszego Papieża Ojca Świętego Jana Pawła II.

W 1977 r. w piwnicach probostwa urządził salkę katechetyczną. Następnie przystąpił do budowy domu przedpogrzebowego oddanego do użytku w 1998 roku łącznie z pomieszczeniami socjalnymi. Przeprowadził uporządkowanie terenu na cmentarzu kościelnym, gdzie zainstalowano płytki dla ruchu pieszego, posadzono wiele nowych drzew i krzewów. Cały teren przykościelny został ogrodzony płotem, zostało zamontowane oświetlenie i zorganizowano parkingi. W kościele uruchomiono drugie wejście, gdzie dotychczas był ołtarz i na okoliczność Wielkiej Nocy był budowany Grób Pański, a przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem żłobek.

Z cierpliwością, a jednocześnie konsekwentnie uczył swych parafian pieśni religijnych, tworząc w tym celu chór złożony głównie z młodzieży, którym kierowała organistka Jadwiga Smok. Będąc wielkim entuzjastą śpiewu przeprowadził zakup nowych organów łącznie z ich ozdobieniem. W pracy duszpasterskiej szczególne miejsce przywiązywał do pracy wśród i dla młodzieży. Organizował dla nich wraz z Radą Parafialną Festyny Rodzinne latem, a zimą baliki dla dzieci w Jankowie i Topoli Osiedle. Również duża część uroczystości Wielkiego Tygodnia była przygotowywana i realizowana przez młodzież.

Intensywnie pracował na rzecz czytelnictwa prasy katolickiej. Wytyczył nowe trasy procesji Bożego Ciała, które w efekcie przebiegały najważniejszymi ulicami Jankowa oraz Topoli Wielkiej. Odbywał procesje w okresie Oktawy także w Topoli Osiedle, gdzie na boisku sportowym odprawiał Mszę świętą. W naszej parafii obchodził 50 lecie święceń kapłańskich.”

Jeden z parafian z Jankowa Przygodzkiego wspomina ks. Jana: Osobiście wspominam ks. Jana jako zawsze uśmiechniętego i serdecznego kapłana, który odkąd pamiętam zawsze w kieszeni miał garść cukierków i częstował nimi napotkane dzieci… Nawet po przejściu na emeryturę widać było radość w Jego oczach kiedy spotykaliśmy Go gdzieś na ulicach miasta Ostrowa gdzie ostatnio mieszkał, czy w jakimś sklepie… Zawsze interesował się co robimy i jak sobie radzimy…”

Od 2009 r. ks. Jan posługiwał w naszej parafii. Na pewno pozostanie w naszych sercach jako dobry i gorliwy spowiednik. Jesteśmy Bogu wdzięczni za każde wygłoszone Słowo Boże, za sprawowane sakramenty, za posługę w Domu Opieki Społecznej ‘’Hanna’’ oraz za dobroć i wielkie serce, które okazywał nam wszystkich w ostatnich latach swojego życia.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…