bobW dniu 11 marca br. w wypadku samochodowym zginął ks. Marek Bobek.

Ks. Marek odbywał w naszej Parafii praktykę diakońską.

ks. Marek Bobek
urodzony 11 V 1990 roku w Jarocinie,
syn Krystyny i Romana, parafia pw. Wszystkich Świętych w Kretkowie

 

1. Pracę magisterską z zakresu filozofii chrześcijańskiej: „Problem wieczności świata w myśli św. Tomasza z Akwinu” napisałem pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jana Grzeszczaka.
2. „Daj mi Mądrość, która z Tobą zasiada na tronie, aby przy mnie będąc ze mną pracowała i żebym mógł poznać, co jest miłe Tobie”. Uważam, że Mądrość Boża jest podstawą kapłańskiej posługi.
3. Zaraz po Bogu – i Matce Bożej oczywiście – najwięcej zawdzięczam mamie i babci, a także świętym kapłanom, nauczycielom i wszystkim ludziom dobrej woli oraz wspierającym mnie duchowo.
4. W zasadzie pierwszy rok mojej posługi już był Rokiem Miłosierdzia, ponieważ praktykę diakońską odbywałem w parafii Bożego Miłosierdzia w Ostrowie Wlkp. Rok Jubileuszowy będzie szansą na pojednanie rzeszy ludzi z Bogiem i osobiste nawrócenie.
5. Boją się tylko ci, którzy mają nieczyste sumienie. Moja dewiza: „prawda obroni się sama”, wielokrotnie się potwierdziła. Wiem, na co się piszę i mam świadomość, co może mnie czekać. Jestem gotów podjąć się posługi kapłańskiej.
6. Sądzę, że do wszystkich warunków jestem zaprawiony. Kapłani powinni być elokwentni, oczytani i biegli w wielu kwestiach. Oby tylko kapłaństwo nie stało się hobby lub dodatkiem do pracy naukowej, czy kariery kościelnej.
7. Oczywiście, że duszpasterska szansa. Porównywanie dzieci, czy młodzieży do wilków jest niewłaściwe. Młodzi ludzie są kochani, tylko trzeba to dostrzec.
8. Nie należy politykować, ale nie oznacza to, że nie możemy mówić wprost o złu; przeciwnie: należy piętnować i demaskować działania diabła. Ksiądz nie może uciekać od trudnych tematów.
9. Najbardziej umiłowałem codzienną modlitwę różańcową, w czasie której rozmawiam z Matką Bożą o sprawach ważnych i trudnych.
10. Co zrobić, prócz modlitwy, by stworzyć dobry klimat dla powołań kapłańskich w parafii?
Ważny jest przykład świętości życia osób szczególnie poświęconych Bogu. Warto położyć akcent na rodzinę, aby była Bogiem silna. Trzeba także podjąć różnego rodzaju formy duszpasterstwa, by zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego udziału w życiu parafii, wiele mówić o powołaniu i dzielić się świadectwem swojego życia oraz ukazywać prawdziwy obraz Kościoła.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie …