Dekretem Biskupa Kaliskiego

Ks. Edwarda Janiaka

nasze Sanktuarium zyskało tytuł

Kościoła Jubileuszowego

w Roku Wielkiego Jubileuszu Miłosierdzia.

W Roku Jubileuszowym będzie można zyskiwać specjalne jubileuszowe odpusty.

A. Odpust jubileuszowy zyskają ci, którzy:

Odbędą choćby krótką pielgrzymkę do Bramy Miłosierdzia i przejdą przez nią.

• Wezmą udział we Mszy Świętej

• Dokonają osobistej lub wspólnotowej refleksji nad tajemnicą Bożego Miłosierdzia (może to być: wysłuchanie kazania; odczytanie fragmentu nauczania papieskiego lub dzieł świętych, np. „Dzienniczka” św. Faustyny; kilkuminutowe rozmyślanie o Bożym Miłosierdziu)

• Odmówią wyznanie wiary

B. Ponadto odpust jubileuszowy zyskają wszyscy, którzy sami wykonają jeden lub kilka uczynków miłosierdzia: co do duszy lub co do ciała.

C. Droga Pokutna. Odbędą drogę pokutna na kolanach do relikwii św. S. Faustyny Kowalskiej przez środek kościoła. W duchu zadość uczynienia za grzechy.

D. Osoby chore i w podeszłym wieku, które nie mogą udać się do Drzwi Świętych (Bramy Miłosierdzia), mogą zyskać odpust jubileuszowy w jakimkolwiek kościele (kaplicy szpitalnej, hospicyjnej), uczestnicząc we Mszy Świętej, a nawet w domu, jeśli przyjmą Komunię św. (warunek odpustu zupełnego) i przez jakikolwiek środek przekazu (telewizja, radio, Internet) uczestniczą w modlitwie wspólnotowej.

E. Więźniowie osadzeni w zakładach karnych będą mogli zyskać odpust jubileuszowy w kaplicach więziennych. Warunkiem zyskania tego odpustu jest dowolna modlitwa – choćby myślna – w chwili przekraczania drzwi swojej celi.

Każdy z tych odpustów może być zupełny lub cząstkowy.

Odpust zupełny można zyskać tylko raz dziennie pod zwykłymi warunkami (Spowiedź sakramentalna, Komunia św., modlitwa w intencjach Ojca świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, choćby lekkiego).

Odpust cząstkowy zyskujemy, gdy nie jest spełniony któryś z warunków odpustu zupełnego. Aby zyskać odpust cząstkowy wystarczą: wykonanie przewidzianego czynu i skrucha serca (jakaś forma żalu za grzechy). Odpusty możemy zyskiwać dla siebie lub za zmarłych.