„Starego Roku” AD 2015, Jeszcze parę godzin i kolejny rozdział „księgi naszego życia” zostanie zamknięty…
„Czas ucieka, wieczność czeka”. Te słowa, które widział codziennie z okna swojego domu w Wadowicach Święty Rodak, Jan Paweł II, stają przed nami szczególnie wyraźnie każdego ostatniego dnia grudnia.
Za kilka godzin rok 2015, będzie już tylko wspomnieniem w historii. A dziś odchodzący rok, zmusza człowieka, a tym bardziej chrześcijanina, do refleksji i zastanowienia. Jaki on był? Czy należy tylko do nieodwracalnej przeszłości, czy też będzie rzutować na naszą przyszłość?
I gdy cały świat, gromadzi się na balach i zabawach, aby witać Nowy Rok 2016, my, przychodzimy do świątyni. Do Tego, który jest Panem Czasu i Wieczności, aby zastanowić się, nad tajemnicą przemijania czasu i trwania wieczności. Oraz po to, by przez chwilę pomyśleć nad tym, jak przeżyliśmy ten ostatni odcinek czasu, nazywany Rokiem.
Każdy człowiek, niezależnie od wieku, zawodu, majątku, wykształcenia i stanu zdrowia, musi wykonać jeden najważniejszy czyn, a mianowicie musi przeżyć dzień… Wyjść naprzeciwko nadchodzącego dnia, – i przyjąć go z ręki Stwórcy. Ten dzień z wdzięcznością przeżyć, kładąc na nim znaki miłości i ofiary, aby go znów oddać Bogu, w którego ręku leży tajemnica naszego zbawienia. Człowiek, jest jedyną istotą na świecie, która ma świadomość upływającego czasu oraz świadome pragnienie wieczności. Dlatego przeżywanie przez nas każdego dnia, ma kilka wymiarów: materialny, społeczny, rodzinny, duchowy i wieczny. Chyba, że człowiek zagłuszył w sobie cenny dar myślenia i zastanawiania się a całe życie podporządkował zdobywaniu i korzystaniu z tego co zdobędzie. Bo chodzi o to, aby żyjąc w doczesności nie zaniedbać wieczności, która „czeka”.
Tylko wtedy, jest szansa nie zmarnowania życia.
I dlatego chcemy teraz odnaleźć siebie we wspólnocie Kościoła, naszej Wspólnocie Parafialnej, która prowadzi nas przez doczesność ku wieczności. W tym roku, w szczególny sposób pragniemy Być miłosierni, a to nic innego jak Przebaczyć. W naszej parafii, w roku 2015 przyszło na świat i przyjęło chrzest 171 dzieci. Przez ten sakrament zostali „wyzwoleni od grzechu odrodzeni, stali się członkami Chrystusa i zostali włączeni do Wspólnoty Kościoła i stali się dziećmi Bożymi.
Do Pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej, przystąpiło 75 dzieci. Dzięki temu sakramentowi, w pełni już uczestniczą w życiu naszej wspólnoty, poprzez przyjmowanie Najświętszego Ciała Pana Jezusa pod postacią chleba.
Sakrament Bierzmowania, przyjęło 109 młodych ludzi, który pragną umocnić swoją dojrzałość w Wierze.
Sakrament małżeństwa przyjęło 38 par. „Sakrament małżeństwa, jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu, uświęca ich na drodze do życia wiecznego”, zatem życzmy im wszystkim, by żyli długo i szczęśliwie w sakramentalnym związku małżeńskim.
W mijającym roku do wieczności odeszło 92 osoby. Mamy nadzieję, że Chrystus przygarnie ich do siebie i zostaną włączeni w Jego śmierć i zmartwychwstanie!

Moi Kochani!
Jesteśmy jedną, wielką rodziną, która gromadzi się przy wspólnym stole w czasie  Eucharystii. Na ten Nowy Rok, który nadejdzie za kilka godzin, wraz z Kapłanami, chciałbym złożyć serdeczne życzenia, zdrowia, szczęścia i pomyślności, w nadchodzącym Roku, oraz wiele łask od Boga!
Dlatego dziś wołamy: „Pochyl się – Panie – nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, naucz zwyciężać wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i świata całego.”
Tak wiele jeszcze czeka nas jeszcze pracy, bo Miłość, musi zwyciężyć zazdrość, odwaga, wszelki lęk, łagodność ludzką rutynę, życiową brawurę, pilność musi pokonać lenistwo, a wytrwałość wszelkie porażki, gniew, przebaczeniem, obojętność gorliwością.     Po to Bóg daje nam czas, pomaga wyjść z zaułków na prostą drogę w duchu wiary, modlitwy, jedności z Jezusem Chrystusem. Trzeba nam także zaufać Bożemu Miłosierdziu, że On będzie w nas działał i nie pozwoli, nam zginąć na wieki.

Udało się nam w tym roku wiele wykonać, jak parking ok 800 m2, witraże co cieszy.
Oprócz nie spłaconego witraża, z świętą s. Faustyną, długów nie mamy. Posadzkę w kaplicy Świadków Miłosierdzia Bożego. Zaistnieliśmy też medialnie, dzięki uprzejmości naszej TV Kablowej PROART i w internecie, na stronie, www.wlkp24.info –  i naszej stronie. www.parafiamilosierdziabozego.pl Dziękujemy.
Te wszystkie zadania, zostały wykonane dzięki ogromnemu zaangażowaniu wielu parafian oraz wsparciu finansowemu indywidualnych ofiarodawców – wielu rodzin, oraz różnych instytucji – za które serdecznie dziękuję.
W następnym roku chcemy wykonać następujące prace:
– Przygotowanie Kaplicy wieczystej adoracji
– Dokończenie parkingu przed naszą świątyniom,
– W związku z 22 rocznicą powstania naszej Parafii, i zakończenie Roku Miłosierdzia, został zamówiony ostatni witraż, do naszego Sanktuarium, jako Wotum, tego Roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
– Przygotowanie bazy, odwiedzających nasze Sanktuarium
– Odnowienie kaplicy Świadków Miłosierdzia – pomalowanie,
Wiele osób i rodzin, lęka się o swoje miejsca pracy – ale wyrażam nadzieję, że Pan nie opuści tego, kto Jemu zaufał i w Nim położył swoją nadzieję. Ufam, że mimo trudności, nie zabraknie troski o kościół i wsparcie. A za każdy Dar Serca, i każdą ofiarę, modlitwę i zrozumienie, bardzo serdecznie dziękuję. „Bóg zapłać”.
Troska o Kościół to także praca duszpasterska z istniejącymi grupami parafialnymi; dziećmi, które przygotowują się do I Komunii św. a także z młodzieżą, przygotowującą się do sakramentu bierzmowania, odwiedziny chorych. Cieszy też fakt, że zwiększa się liczba przystępujących do komunii św., a zwłaszcza tych, którzy uczestniczą we Mszy św.
Na zakończenie starego roku, szczególne słowa wdzięczności kieruję ku:

– Księżom Wikariuszom, Ks. Krzysztofowi i Jakubowi; księżom seniorom, Ks. Janowi, Ks. Jerzemu, i naszemu Ks. Dk. Michałowi za  zainteresowanie się parafią.
– pracownikom kościelnym: p. Kościelnym, p. Organistom, p. Szafarzom Eucharystii, Siostrom zakonnym, ministrantom, p Adamowi w sklepiku,
– wszystkim grupom parafialnym, zespołom muzycznym dzieci i młodzieży
– Radzie Parafialnej i Akcji Katolickiej (za wiele cennych uwag i za wspólną troskę o nasze Sanktuarium i Kościół), sam, – nie dał bym Rady
– Paniom, które z takim oddaniem i bezinteresownie, dbają o porządek i czystość w naszej świątyni.
– Paniom, z Parafialnego  Oddziału Caritas za samarytańską troskę, które dbają o wszystkich ludzi potrzebujących, i w trudnej sytuacji.
– Panu, troszczącemu się o wygląd i aktualizację strony internetowej
– Pracownikom, naszego Biura Parafialnego, Katechetkom, grupie dekoracyjnej, za wykonane dekoracje wielkopostne oraz bożonarodzeniowe oraz włączającym się, we wszelkie prace na rzecz kościoła i parafii
– wszystkim parafianom, zatroskanym o dobro duchowe i materialne naszej parafii i Kościoła – dziękuję za wszelkie ofiary i dobra składane na potrzeby kościoła oraz za wszelką pomoc i dobre słowo.

Kocham Was, bo wszystkiego nie da się wyrazić i wypowiedzieć, Tu wśród Was, Bóg pokazał mi sens i piękno mojego życia    dlatego wszystkim za wszystko, składam serdeczne Bóg zapłać.
Za wszelkie, niedociągnięcia w służbie Bożej – niewłaściwe słowo lub gest pragnę również wszystkich przeprosić.

Prośmy wiec tutaj i dziś wszyscy, aby Bóg bogaty w miłosierdzie, przyjął dziś od nas akty przebłagania, wynagrodzenia i prośby; dziękując zaś wołajmy: Jezu zostań w nas, Jezu Połącz nas … złącz nas w prawdzie i miłości, który jesteś w nas.

Panie Jezu, Ty sam oceniasz, jaki był ten rok dla każdego z nas; – jacy my byliśmy w tym roku dla Ciebie i dla bliźnich. Za wszystko w modlitwie chcemy Ci podziękować:

Panie Jezu Chryste, który jesteś Królem Wieczności i Królem Czasu.
Oto my, Twoi poddani, przychodzimy do Ciebie na skraju Starego Roku, aby oddać Ci to wszystko, co było treścią naszego życia w miesiącach, które przeminęły.
Oddajemy Ci się, o Jezu, takimi, jakimi jesteśmy. Oddajemy Ci to wszystko, na co nas stać. Twoimi niech będą, o Jezu, te dzieci, które w tym roku wśród nas się narodziły.
Niech żyją dla Ciebie i przez Ciebie otrzymują łaski.
Oddajemy Ci mijający rok życia naszej młodzieży. Wszystkie ich wzloty i szamotanie się ze słabością. Oddajemy Ci ich idealizm i naturalną dobroć, oraz to wszystko, co ich kształtowało, by nie dać się ściągnąć w dół.
Oddajemy Ci Panie, trud i udrękę, szarego życia codziennego wszystkich ludzi, którzy należą do pokolenia dorosłych.
Ofiarujemy Ci, o Jezu, wszystko co nasze, aby cokolwiek wejdzie w nasze życie w Nowym Roku, prowadziło nas do Ciebie i do Ciebie przybliżało.
Gdy kończy się ten rok, który był czasem dalszego upiększania naszego kościoła i różnych prac w naszej parafii trzeba podziękować tym wszystkim, którzy nie narzekając – materialnie i duchowo wspierali i wspierają to wszystko – za co składam gorące „Bóg zapłać”, pamiętajmy bowiem, że „Radosnego dawcę Bóg miłuje” – mówi Pismo święte.

Bardzo serdecznie życzę Wam wszystkim, modlącym się w tej świątyni, w naszym Sanktuarium, waszym rodzinom oraz bliskim, aby czas Nowego Roku 2016 był czasem, obfitym w Boże błogosławieństwo, czasem przemożnej opieki Naszej Matki Maryi i Świętych Patronów. Amen.
Niech tak się stanie. Amen.