Zgodnie z planem duszpasterskim w dniach od 28 maja do 4 czerwca 2015 roku w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim odbędą się centralne obchody Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego.

11111

 

I. Plan obchodów centralnych:

28 maja 2015 r. (czwartek) – Katedra św. Mikołaja w Kaliszu: Statio kongresowa z udziałem przedstawicieli władz samorządowych z terenu Diecezji Kaliskiej, kapłanów i wiernych Dekanatów Kaliskich. Godz. 17.30 – Konferencja ks. prof. dr. hab. Krzysztofa Koneckiego z Włocławka.
Godz. 18.30 – Msza święta pod przewodnictwem Biskupa Kaliskiego Edwarda Janiaka.

29 maja 2015 r. (piątek) – Konkatedra Św. Stanisława B.M. w Ostrowie Wlkp.: Statio kongresowa z udziałem przedstawicieli ludzi pracy, rolników, rzemieślników, środowisk twórczych, kapłanów i wiernych Dekanatu Ostrowskiego I.
Godz. 17.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie o Eucharystii zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej.
Godz. 17.45 – Konferencja Ks. dr hab. prof. UAM Dariusza Kwiatkowskiego z Kalisza.
Godz. 18.30 – Msza święta

30 maja 2015 (sobota) – Wyższe Seminarium Duchowne w Kaliszu:
Godz. 9.00 – Sympozjum o Eucharystii, które rozpocznie się Mszą św. w kaplicy seminaryjnej.
Godz. 18.00 – Procesja „Od Wojciecha do Józefa" połączona z Marszem dla Życia ulicami Kalisza. Rozpoczęcie procesji o godz. 18.00 nabożeństwem majowym przy kościele św. Wojciecha na Zawodziu w Kaliszu.

31 maja 2015 r. (niedziela) – Bazylika Św. Józefa w Kaliszu: Uroczystość odpustowa Opieki św. Józefa i wspomnienie XVIII rocznicy wizyty św. Jana Pawła II w Kaliszu – Msza święta o godz. 12.30.

31 maja 2015 r. (niedziela) – Kościół św. Antoniego w Ostrowie Wlkp.: Statio kongresowa z udziałem przedstawicieli liturgicznej służby ołtarza, lektorów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, Eucharystycznego Ruchu Młodych, kapłani i wierni Dekanatu Ostrowskiego II.
Godz. 17.00 – Konferencja ks. prof. dr. hab. Czesława Krakowiaka z Lublina.
Godz. 18.00 – Msza święta

1 czerwca 2015 r. (poniedziałek) – Kościół Miłosierdzia Bożego w Kaliszu: Statio kongresowa z udziałem młodzież bierzmowanej miasta Kalisza, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, duszpasterstwa młodzieży i akademickiego.
Godz. 17.00 – Konferencja Ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza z Poznania.
Godz. 18.00 – Msza święta

2 czerwca 2015 r. (wtorek) – Kościół NMP Królowej Polski w Kaliszu: Statio kongresowa z udziałem pracowników, wolontariuszy i podopiecznych placówek i ośrodków Caritas, Szkolnych Kół Caritas, Schronisk Brata Alberta, organizacji i stowarzyszeń charytatywnych.
Godz. 17.00 – Konferencja Ks. dr hab. prof. UKSW Wojciecha Hanca z Włocławka.
Godz. 18.00-Msza święta

3 czerwca 2015 r. (środa) – Kościół Opatrzności Bożej w Kaliszu: Statio kongresowa z udziałem wspólnot, ruchów i stowarzyszeń kościelnych (np. Ruch Światło-Życie, Neokatechumenat, Odnowa w Duchu Świętym, Żywy Różaniec, Akcja Katolicka, Bractwo św. Józefa i inne).
Godz. 17.00 – Konferencja J.E. Ks. Arcybiskupa Piero Mariniego z Rzymu.
Godz. 18.00 – Msza święta

3 czerwca 2015 r. (środa) – Kościół Garnizonowy w Kaliszu:
Godz. 20.00 – Koncert Filharmonii Kaliskiej i połączonych chórów z okazji Diecezjalnego Kongresu Eucharystycznego.

4 czerwca 2015 r. (czwartek) – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej:
Godz. 10.30 – Miejska procesja Bożego Ciała w Kaliszu – rozpoczęcie w Katedrze
Godz. 11.00 – Miejska procesja Bożego Ciała w Ostrowie Wielkopolskim – rozpoczęcie w kościele św. Antoniego

4 czerwca 2015 (czwartek) – Bazylika Świętego Józefa w Kaliszu: Statio kongresowa dla rodzin w ramach pierwszo – czwartkowej modlitwy w intencji rodzin i obrony życia

II. Program statio obejmuje: konferencję na temat Eucharystii wygłoszoną przez zaproszonego prelegenta, uroczystą Mszę Św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Biskupa oraz procesję eucharystyczną. Jednakże zachęca się usilnie, aby miejscowi duszpasterze zorganizowali modlitewne przedłużenie statio poprzez adorację Najświętszego Sakramentu i czuwanie modlitewne do godzin nocnych.

III. W spotkaniach kongresowych winni wziąć udział wszyscy kapłani z wyznaczonych dekanatów wraz z przedstawicielami wiernych swoich parafii a także duszpasterze grup i stanów zaproszonych na poszczególną statio. Za organizację i przebieg stacji kongresowej odpowiedzialny jest Ksiądz Proboszcz kościoła, w którym zostało wyznaczone miejsce celebracji. Wspomagają go księża proboszczowie i wikariusze z dekanatu oraz duszpasterze zaproszonych grup i stanów. Diecezjalni i dekanalni duszpasterze grup zapraszają poszczególne stany i grupy do udziału w statio.

IV. Zgodnie z zaleceniem Biskupa Kaliskiego procesje Bożego Ciała w Kaliszu i Ostrowie Wielkopolskim mają charakter centralny i biorą w nich udział wszystkie parafie z terenu tych miast.

V. Propozycje haseł na ołtarze w procesji Bożego Ciała w Kaliszu i Ostrowie Wlkp. Hasła są związane z tematem Kongresu i perykopami ewangelijnymi proklamowanymi przy poszczególnych ołtarzach:
– I ołtarz – „Bierzcie i jedzcie to jest moje Ciało "
– II ołtarz – „ Chleb, który z nieba zstąpił"
– III ołtarz – „ Poznali Go po łamaniu chleba "
– IV ołtarz – „Ja jestem chlebem życia"

VI. Z racji Kongresu w Uroczystość Bożego Ciała w Kaliszu nie organizuje się popołudniu lub wieczorem procesji parafialnych. Należy to wyjaśnić wiernym w ogłoszeniach parafialnych w niedzielę przed Uroczystością Bożego Ciała. Procesje parafialne do czterech ołtarzy można zorganizować w tym roku wyjątkowo w niedzielę w tzw. „Oktawie Bożego Ciała".

VII. W uroczystość Bożego Ciała procesja w Kaliszu wyruszy z Katedry św. Mikołaja o godz. 10.30 i przejdzie następującymi ulicami: Kanonicka, Główny Rynek, Śródmiejska, Al. Wolności, Sukiennicza, Kolegiacka, PI. Św. Józefa.
1. Poszczególne ołtarze będą umieszczone w następujących miejscach: Główny Rynek (I), budynek przy ul. Śródmiejskiej 27 (II), przy klasztorze OO. Franciszkanów (III) i przy Bazylice św. Józefa od strony Placu (IV).
2. Za techniczne przygotowanie ołtarzy odpowiedzialne są następujące Parafie:
ołtarz I – św. Mikołaja i bł. Matki Teresy z Kalkuty,
ołtarz II – św. Rodziny i św. Jana Pawła II,
ołtarz III – św. Stanisława i św. Piotra i Pawła,
ołtarz IV – Wniebowzięcia NMP i bł. Michała Kozala.
3. Wyznaczone Parafie przygotowują także część liturgiczną przewidzianą dla każdego ołtarza oraz odpowiednie śpiewy. Teksty Ewangelii i modlitw należy wziąć z księgi liturgicznej zatytułowanej: „ Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą Święta. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich " wydanie z 1985 roku. Uroczysta Msza Święta na zakończenie procesji będzie celebrowana przy Bazylice św. Józefa na ołtarzu polowym przygotowanym od strony Parku Miejskiego.

VIII. Księża Proboszczowie i Katecheci zadbają aby w Procesji Bożego Ciała uczestniczyły dzieci pierwszokomunijne w strojach, a dziewczynki w strojach pierwszokomunijnych możliwie najliczniej brały udział w sypaniu kwiatów na całej trasie procesji. W procesji miejskiej uczestniczą również: wszystkie bractwa parafialne, grupy duszpasterskie, poczty sztandarowe, chorągwie i feretrony biorą udział w centralnej procesji miejskiej.

IX. Należy zachęcić wiernych do udekorowania mieszkań, domów i ulic symbolami eucharystycznymi i flagami nie tylko na sam dzień Uroczystości Bożego Ciała, ale na wszystkie dni kongresowe.