EKSCELENCJO, KSIĘŻE Bp. STANISŁAWIE, Pierwszy nasz Pasterzu.

W imieniu własnym jak również księży wikariuszy, Ks. Krzysztofa, i Ks. Mariusza, oraz Czcigodnych Księży Seniorów, Ks. Jana Urbaniaka i Ks. Jerzego Krajki, którzy zamieszkali na terenie naszej Parafii oraz wszystkich wiernych, którzy gromadzą się w naszym Sanktuarium, Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim, aby modlić się i wspólnie oddawać cześć Bogu Miłosiernemu, pragnę bardzo gorąco powitać Ks. Biskupa, który w dniu dzisiejszym przeprowadza wizytację kanoniczną naszej parafii.

Pragnę powitać również Kapłanów naszego dekanatu, z Ks. Dziekanem Michałem na czele.

Czuję się zaszczycony, że jako proboszcz tej parafii, za którą jestem odpowiedzialny od przeszło 20 już lat, i w obecności zebranych tutaj Parafian, że mogę przestawić sprawozdanie z życia i działalności naszej Wspólnoty.

Krótki rys historyczny kościoła i parafii.

Nasza Parafia jest młoda. Została erygowana 25 września 1994r. Powstała z Parafii NMP Królowej Polski. Liczy 5779 parafian z których 40% uczestniczy w życiu parafialnym. Z jednej strony cieszy mnie fakt, że się rozwija i rozbudowuje, a z drugiej martwi to, że wielu szczególnie młodych ludzi emigruje z Ostrowa za chlebem, gdyż nie widzi tu miejsca dla siebie.

Gdy tu przyszedłem jak zapewne wielu z nas to jeszcze pamięta nic tu nie było, a dziś, jest to, co widać.

Z czego możemy się cieszyć, a co służy na chwałę Boga i również naszemu wspólnemu dobru.

Aktualna sytuacja religijna i duszpasterska.

W parafii odprawiane są następujące nabożeństwa: codziennie Godzina Miłosierdzia i koronka połączone z Mszą świętą, Roraty, Drogi Krzyżowe, Gorzkie Żale, Nabożeństwa majowe, czerwcowe, i październikowe Wypominki za zmarłych, Nowenna do M.B.N. Pomocy, nabożeństwa związane z pierwszymi czwartkami, piątkami i sobotami miesiąca oraz nabożeństwa okazjonalne związane z Dniem Papieskim, rocznicami śmierci Papieża Jana Pawła II i inne. Godziny nabożeństw mamy dostosowane do potrzeb wiernych.

Wielką troską objęci są chorzy, ci którzy w sposób szczególny złączeni są krzyżem cierpienia z naszym Zbawicielem. Odwiedzamy ich z sakramentami świętymi w każdą pierwszą sobotę miesiąca i na wezwania.

W ich intencji modlimy się, organizując specjalne nabożeństwo związane z Dniem Chorych podczas którego, udzielamy Sakramentu chorych około 150 chorym.

Posługą sakramentalną obejmujemy również Dom Opieki „Hanna”

Życie sakramentalne.

Ze wskazań po poprzedniej wizytacji udało się nam: kontynuować Godzinę Miłosierdzia, udzielać Sakramentu małżeństwa parom żyjącym bez przeszkód kanonicznych. W tym roku już po raz 13 będziemy pieszo pielgrzymować do Krakowa Łagiewnik.

2 kwietnia 2005r., w dzień odejścia do Pana św. Jana Pawła II, rozpoczęto wznosić piękną dziś już świątynię, a 4 lata później, 25 września 2009r. przez obecnego wśród nas Ks. Bpa wmurowano kamień węgielny.

W tym roku przeżywamy rok JPII oraz 10 rocznicę Jego śmierci, dlatego pragniemy ufundować witraż z wizerunkiem naszego Wielkiego Świętego Polaka, do naszego Sanktuarium

W roku 2014 rozpoczęliśmy peregrynacje obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w rodzinach, poświęconego w dniu nawiedzenie obrazu w 8/9 lipca 2011r.

27 maja 2012r. podniesiono naszą świątynie do rangi Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w naszym mieście za co pragniemy podziękować, bo jest to wielkie wyróżnienie i chluba dla naszego miasta.

W minionym roku, przeżywaliśmy już 20 rocznicę powstania naszej Wspólnoty Parafialnej i wraz Ks. Bp. Łukaszem, wyraziliśmy Dobremu i Miłosiernemu Bogu naszą wdzięczność, poświęciliśmy przerobioną dotychczasową kaplice na różne pomieszczenia pomocnicze, oraz poświęciliśmy obraz bł. Sancji Szymkowiak Ostrowianki i posiadamy również jej relikwie.

Poświęciliśmy też „Pola Nadziei” i wspieramy walkę z rakiem.

Stan katechezy, i powołania.

Ważną troską duszpasterską jest katechizacja dzieci i młodzieży. Na terenie parafii mamy: przedszkole, szkołę podstawową „Edukator” i Gimnazjum Nr 3. Wszyscy uczniowie objęci są wymaganymi dwiema godzinami katechezy w tygodniu. Brak jest szkoły średniej, co sprawia, że mamy słaby kontakt z tą młodzieżą. Katechezy, obok księdza proboszcza i księdza wikariusza i diakona uczą: pani Dorota Kuchta i pani Maria Nowak oraz pani Lucyna Kryszczak. Mogę powiedzieć, że współpraca ze szkołami układa się bardzo dobrze.

W naszej parafii mamy dom zakonny, Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej Chrystusa Króla w którym mieszkają 4 siostry. Dziękuje im również za ich obecność i modlitewne wsparcie.

Swoja praktykę diakońską odbywa w tym roku wśród nas Ks. Dk. Marek Bobek, który rokuje dobre nadzieje, by być gorliwym kapłanem.

Działa też biblioteka parafialna.

Grupy i wspólnoty.

Parafia, to przede wszystkim duszpasterstwo, wspólnoty, grupy. Bóg bowiem chce być blisko ludzi.

Wspólnota. swoją siłę do działania i własnego uświęcania powinna więc czerpać z Eucharystii. Niestety należy wspomnieć że jedynie mała grupa osób bierze udział we Mszy św. w dni powszednie.

Życie religijne parafii.

Od samego początku istnieje Rada Parafialna i Akcja Katolicka, które są bardzo pomocne w podejmowaniu decyzji duszpasterskich i budowlanych, służą radą i opinią w trosce o nasze wspólne dobro, oraz w redagowaniu naszego parafialnego tygodnika „Faustyna” jak również w organizowaniu Balu Dobroczynnego. W naszej parafii jest wiele grup modlitewnych i apostolskich.

Istnieje 6 Róż Żywego Różańca Matek i 1 Ojców. Cieszy jednak bardzo udział w nich osób młodych a szczególnie małżonków. Jest też Żywy Różaniec dzieci i młodzieży i Wspólnota Wiara i Światło.

Liczne jest też Koło czcicieli Miłosierdzia Bożego, wspólnoty Małych Rycerzy, i Wspólnoty dla Intronizacji Serca Pana Jezusa, Odmawiamy różaniec, Adorujemy Najświętszy Sakrament. Odprawiamy Mszę świętą za Kościół, Ojca Świętego i Ojczyznę w każdy trzeci piątek miesiąca. Działa też Kręg Biblijny.

Służba Liturgiczna. W parafii działają schole, dziecięca i młodzieżowa. Trzeba tu wspomnieć paniach, które sprzątają kościół i panach, którzy pracują w zakrystii za co jestem im bardzo Wdzięczny bo robią to z oddaniem i poświęceniem.

Działa też Parafialny Klub sportowy Speedrowerowy, „Wiraż” który skupia młodzież, cieszy nas to, że odnosi dobre wyniki nawet w Europie i na świecie.

Działalność charytatywna.

Działa Parafialny Zespół Caritas, który niesie pomoc osobom i rodzinom potrzebującym nie tylko duchowego ale i materialnego wsparcia. Przeprowadzamy zbiórki na różne cele i korzystamy z programu PEAD.

Oddział Caritas, dorobił się swojego pomieszczenia. Na miarę możliwości parafii, organizuje środki materialne i pomaga rodzinom, dzieciom i młodzieży.

Troska o ludzkie życie od jego poczęcia, przejawia się w rozwijającej się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego oraz przez zespół Pro Familia i także Poradnie Rodzinną.

Wszystkie te zamierzenia służą jednemu: wzmocnieniu naszej wiary, zawierzeniu Chrystusowi i uczynieniu Go Panem naszego życia. Myślę, że o to chodzi, aby Bóg błogosławił naszym planom, wysiłkom, oczyszczał je i kierował nimi.

Sprawy materialne kościoła.

Zgodnie ze wskazaniami po ostatniej wizytacji, wykonano bieżące, naprawy i remonty oraz przebudowę naszej  kaplicy które przeznaczono na różne pomieszczenia pomocnicze i domową kaplicę.

Jako gospodarz tej parafii chciałbym wyrazić ogromną wdzięczność i podziw wobec wszystkich, których ofiarność i przywiązanie do wiary pozwoliły na te dokonania oraz pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość Jestem również  bardzo wdzięczny, panu Czesławowi Kempie, inspektorowi nadzoru, który czuwa nad tym, aby wszystko było wykonane zgodnie z prawem budowlanym, a to wymaga wiadomo czasu i poświęcenia. Są parafie, które nas wspierają za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Robimy tyle, na ile nas stać.

I myślę, że damy radę.

Spostrzeżenia i uwagi.          Na terenie parafii są, cmentarz i szpital, które należą do parafii konkatedralnej.

Smuci coraz większa liczba rozbitych małżeństw i osób żyjących ze sobą bez sakramentu małżeństwa a nawet bez związku cywilnego, a dzieci trzeba ochrzcić i co dalej? Dużym problem dla Miasta myślę, jest bezrobocie. Chcemy kontynuować i rozwijać pracę z poszczególnymi wspólnotami.

Parafia wywiązuje się również ze wszystkich świadczeń na rzecz Kurii Metropolitalnej, Seminarium i urzędów świeckich. Długów nie mamy. Wszystkie te dokonania są możliwe dzięki zaangażowaniu duchowemu i materialnemu osób i rodzin należących do tej parafii i nie tylko. W tym miejscu pragnę w obecności Księdza Biskupa wszystkim z całego serca podziękować.

I zapewnić, że modlimy się za wszystkich ofiarodawców w Godzinie Miłosierdzia.

Człowiek bowiem nie doświadczając Miłości nie potrafi kochać. Bo dobrze wiemy, że aby Miłość dawać, to trzeba jej doświadczyć w rodzinie, w parafii, tam gdzie jesteśmy. Obecność, jest wyrazem naszej miłości.

Za co też pragnę wszystkim serdecznie podziękować.

Dziękuje także Miłosiernemu Bogu za wszelkie łaski, którymi nas obdarza, i przepraszam za to, co mogliśmy na Jego większą Chwałę uczynić, a nie uczyniliśmy, i prosić o dalsze błogosławieństwo.

Bardzo proszę o przewodniczenie tej Mszy św., i sprawowanie jej w intencji naszej całej Wspólnoty Parafialnej i tych wszystkich, którzy wspierają to nasze wspólne dzieło swoja pracą modlitwą cierpieniem i ofiarami oraz o pokrzepiające słowo zachęcające nas do większej gorliwości w służbie Kościołowi, a także o udzielenie Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży i udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.

I może na koniec powiem, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Myślę, że męczy nas wszystkich, zwykła przeciętność i byle jakość. Trzeba więc być upartym w czynieniu dobra.

„Bóg zapłać” za wszystko.   I dziękuję za cierpliwość.