W związku z planowaną w dniu 4 marca br. wizytacją duszpasterską Ks. Bp. Stanisława Napierały przedstawiamy program wizytacji:

Godzina   9.45 – Przybycie do Parafii
Godzina 10.00 – Odwiedziny Ks. Jerzego Krajki
Godzina 10.35 – Odwiedziny Ks. Jana Urbaniaka
Godzina 11.15 – Szkoła Gimnazjum Nr. 3, spotkanie z młodzieżą, Spektakl o JPII, dyskusja
                II część: spotkanie z Dyrekcją i Nauczycielami przy kawie
Godzina 12.30 – Odwiedziny sióstr i obiad z Proboszczem i Ks. Kapelan
Godzina 15.00 – Koronka
Godzina 15.30 – Spotkanie na salce przy kawie, z przedstawicielami Parafii:
                Grupami Duszpasterskimi, Pracownikami i Katechetami
Godzina 16.45 – Odwiedziny chorych – 2 osoby – p. Irena Pałat i p. Wacław Szczepaniak
Godzina 18.20 – Wyjście z Probostwa
                Powitanie w progu kościoła, Woda święcona, relikwiarz, kwiaty – dzieci
                Sprawozdanie – Ks. Proboszcz,
                Rodzice – prośba o Bierzmowanie
                Dialog i wyznanie wiary, (komentarz i śpiewy) – cytryna, chleb i sól
                Dary ołtarza
                Modlitwa Powszechna,
                Podziękowanie – młodzież – (krzyżyki – poświęcenie)
                Po Mszy św. Ks. Biskup rozbiera się przy ołtarzu (klęcznik)
Godzina 18.30 – Msza święta i Sakrament Bierzmowania – Ks. Krzysztof,
Godzina 20.15 – Kolacja z kapłanami miejscowymi i Proboszczami z Dekanatu
Godzina 21.15 – Spotkanie z Księżmi Wikariuszami (w mieszkaniach)
Godzina 21.45 – Biuro Parafialne – księgi