IMG_3791

 

Moi kochani, przypadł mi dziś wielki zaszczyt, aby w dniu obchodów dwudziestolecia powstania naszej parafii, powitać wśród nas, Księdza Biskupa Łukasza.

Czynię to w imieniu własnym, obecnych tu kapłanów, sióstr zakonnych, oraz wszystkich moich Parafian, ich Rodzin, oraz miłych gości, związanych z nasza Wspólnotą.

Jesteśmy wdzięczni, że razem z Tobą Księże Biskupie, zgromadzeni w naszej świątyni parafialnej,  możemy przeżywać Uroczystość Jubileuszu, 20 – lecia Jej powstania.

Jubileusz, jest bowiem doskonałą okazją, by dziękując Bogu i ludziom, wspominać to, co przez te lata wspólnie razem dokonaliśmy tutaj na chwałę Boga i dla dobra nas wszystkich.

 

Jest to dla mnie tym bardziej miłe, bo gdy wspominam zwłaszcza początki naszej wspólnej pracy, to stają mi przed oczami wszystkie radości i trudności, które wyrastały przed nami.

Parafia, powstała z Parafii Macierzystej, pw. NMP Królowej Polski.

Kiedy 21 lat temu otrzymałem dekret aby tutaj, w Ostrowie Wlkp., organizować nową Parafię, miałem w sobie wtedy sporo lęku, zwłaszcza jako ten, który ma kierować ludźmi i jak tę propozycje przyjmą ludzie. Odpowiedziałem że spróbuję, jak się uda, to chwała Panu. Udało się to dokonać w ciągu jednego roku. Dzięki Bogu i ludziom, którzy podjęli to wezwanie. Wiedziałem, że będzie tu konieczna pomoc z góry i pod opieką św. Józefa zaczęliśmy to wielkie dzieło.

Dziś patrząc na to, że to wszystko przetrzymaliśmy, że parafia powstała i że się rozwija, przepisuję przede wszystkim Bogu, którego wolą było, abyśmy trwali i rozwijali naszą pracę duszpasterską. Niechaj Jemu, przede wszystkim będą dziś dzięki za to wszystko.

Dzisiaj, kiedy kończymy drugie dziesięciolecie będzie rzeczą wskazaną, przypomnieć nasze zdobycze wspólnego życia parafialnego i wspólnej pracy.

W ciągu 20 lat w życiu parafii było bardzo wiele wydarzeń. Trudno dzisiaj wymieniać wszystkie. Zacznę o tych początkach, gdzie przez rok gromadziliśmy się pod gołym niebem, na modlitwie przy krzyżu.

Boże błogosławieństwo i miłość do Kościoła sprawiły, że naszą kaplicę z zapleczem, udało nam się pobudować w ciągu jednego roku.

W roku Jubileuszowym 2000, udało się nam jako Wotum, oddać do użytku, nasz Dom Parafialny pw. Św. Józefa z wikariatem i salą na różne spotkania.

Od dnia śmierci naszego WIELKIEGO Polaka, JP II przystąpiliśmy do budowy naszej tak bardzo potrzebnej świątyni, którą poświęcił i konsekrował, 27 maja 2012 r. Ks. Biskup Stanisław Napierała i nadał jej tytuł Sanktuarium.

Nasza parafia pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, jest tylko cząstką całego Kościoła świętego, ale codziennie szczycimy się i z pokorą przeżywamy to, że w tej części jest całość miłości naszego Pana Jezusa Chrystusa, i pełnia Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza wtedy, gdy sprawujemy Sakramenty święte i słuchamy Słowa Bożego. Gdzie każdego dnia modlimy się również w Godzinie Miłosierdzia.

 

Nasza Wspólnota Parafialna, liczy około 5.800 zameldowanych mieszkańców.

Parafia, przeżyła też trzy Peregrynacje: i 2 w rodzinach. Obrazu Świętego Józefa Kaliskiego, Jezusa Miłosiernego i Matki Bożej Częstochowskiej i wiele innych uroczystości, które gromadziły wiernych i dodawały siły do dalszego trwania przy Chrystusie i Jego Kościele.

W tym kościele i wokół niego, pogłębia się i gruntuje życie duchowe parafian, wpatrzonych w cudowny obraz Jezusa Miłosiernego, i świadków Miłosierdzia Bożego, czerpiących siłę do życia posilając się Chlebem Eucharystycznym.

W ciągu 20 lat istnienia parafii, Chrzest przyjęło 1834 dzieci, Sakrament Bierzmowania przyjęło 2388 młodych ludzi. Sakrament Małżeństwa zawarło 732 pary, do Pana odeszło 1304 naszych parafian.

Z parafii pochodzi 3 kapłanów pracujących w naszej diecezji, jedna Siostra Zakonna Nazaretanka, ciągle modlimy się o nowe święte powołania z naszej Wspólnoty.

W parafii swój Dom Zakony mają Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

 

Ekscelencjo Księże Biskupie,

za to wszystko co udało się nam w naszej parafii przez te 20 lat, za kościół, budynki parafialne, za utrzymywanie ich i troskę o nich, za ciągłe pomyślnie prowadzone remonty, za wszystkich dobrodziejów żyjących i nieżyjących, za kapłanów pracujących przez te lata, Siostry Zakonne, pracowników parafialnych, za ludzi życzliwych naszej parafii, za życie religijne naszej wspólnoty parafialnej chcemy dziś Bogu podziękować.

Tak się składa, że wczoraj byłem na Jasnej Górze by podziękować naszej Matce, za te 20 lat i poprosić o dalsza opiekę nad nami i naszą Parafią.

Prosimy Cię Księże Biskupie o przewodniczenie tej dzisiejszej dziękczynnej Jubileuszowej Uroczystości, o modlitwy w intencji naszej parafii i jej mieszkańców, o rady na przyszłość i błogosławieństwo na dalsze trwanie przy Chrystusie i Jego Matce.

Dodam jeszcze, że Parafia co roku w tym czasie przeżywa swoje Rekolekcje Jesienne, które w tym roku poprowadzi syn naszej Parafii Ks. Bogumił Kempa.

Ja w tej Eucharystii, modlić się będę w intencji Księdza Biskupa, o Bożą opiekę i wstawiennictwo Maryi. Dziękując za poświęcenie kaplicy domowej i pomieszczeń, przebudowanej naszej kaplicy.

Poproszę również o poświęcenie pamiątkowych medali, odlanych na tę okoliczność

jako „Cegiełka”.

Z tej okazji, wydany został również, pamiątkowy Informator Parafialny,

z pięknymi kolorowymi zdjęciami.

 

Księże Biskupie Łukaszu,życzymy dziś Tobie, na tej nowej drodze biskupiego posługiwania Bożego błogosławieństwa we wszystkich Twoich poczynaniach.

       A wszystkie przeszkody niech zawsze będą pokonywane łagodnością Twojego serca. Zadania, zaś które zostały i zostaną  Ci powierzone, wykonaj jak najlepiej. Szczęść Boże.

Wszystkim, jeszcze raz, w Twojej obecności Księże Biskupie, serdecznie Dziękuję.

„Bóg Zapłać” Kocham Was Wszystkich.              Tort. Jubileuszowy dla wszystkich.