Umiłowani w Chrystusie, Siostry i Bracia. W imię Boże, żegnamy Rok Pański 2013.

Popatrzmy na ten miniony rokjak zbliżaliśmy się do Boga i do 2 człowieka.

Od tygodnia, trwamy w nieustannej radości i świętowaniu wspaniałej prawdy opowiadającej o Bogu, który stał się człowiekiem.

Bo nas umiłował. „Tak bowiem Bóg tak umiłował świat, że wydał swojego Syna Jednorodzonego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. (J3.16)

Pragnę więc dziś zapytać: Co robimy z otrzymanymi od Boga darami? Otrzymaliśmy przecież ich tak wiele. Szkoda, że niekiedy nie potrafimy, bądź nawet nie chcemy tego zauważyć.

Pierwszym darem, jaki każdy z nas otrzymał, jest DAR ŻYCIA. Ten dar życia Bożego, poprzez sakrament Chrztu świętego w naszej parafii w 2013 r. otrzymało 168 dzieci. Czy pomyślałeś, że Dawca Życia zapyta Cię kiedyś: Co zrobiłeś z tym bezcennym, podarowanym ci skarbem? Co robisz, żeby nie stracić, nie zmarnować życia, nie przegrać tego co pozostało. Bo jesteś przecież tylko, jego dzierżawcą.

Jesteśmy również dzierżawcami DARU MIŁOŚCI I PRZYJAŹNI. Ten dar miłości i przyjaźni z Bogiem otrzymało 61 dzieci przystępując do Pierwszej Spowiedzi i Komunii św., a 110 osób w Sakramencie Bierzmowania umocniło ten dar stając się za niego odpowiedzialnym. Tym darem Miłości i Przyjaźni ,Bóg obdarza nas w Eucharystii na niedzielnej uczcie miłości. Ten wielki dar miłości i przyjaźni jest złożony w sercu każdego człowieka.

DAR RODZINY, to kolejny z prezentów dany człowiekowi. Ten dar otrzymało 42 par przyjmując Sakrament Małżeństwa… To co niszczy dzisiejszą rodzinę, to brak miłości i wzajemnej więzi.

Często bywa tak, że w naszym codziennym zabieganiu nie dostrzegamy miłości naszych najbliższych.

Rodzina to wielki dar, dany od Boga. Nie dajmy, więc sobie wyrwać tego niezwykłego daru i zmienić na coś, co będzie tylko namiastką rodzinnego domu, którym są wolne i nie sakramentalne związki „małżeńskie”.

DAR OCZEKIWANEJ NAGRODY.       Jest to dar, który nieraz budzi przykre uczucie, bo powiązany jest z utratą kogoś bardzo bliskiego, ale dla chrześcijanina śmierć winna być oczekiwaniem na obiecaną nagrodę nieba. W tym roku odeszło do wieczności 74 osoby, po nagrodę w niebie.

DAR WOLNOŚCI, to również piękny prezent dany człowiekowi przez Boga

Wielkim darem dla całej wspólnoty parafialnej jest Dom Boży, ta świątynia w którym styka się niebo z ziemią.

O ten dar troszczymy się upiększając go duchowo i materialnie…         To są te dary, które z Bożą pomocą i ofiarnością Parafian udało się nam wykonać. Za te dary dziękujemy dziś Bogu i ludziom.

Dziękuję z serca wszystkim tym, którzy chętnie odpowiadali na naszą prośbę o pomoc w pracy przy kościele czy przebudowie naszej kaplicy. Czynili to i czynią bezinteresownie.  Bóg zapłać.

Moją wdzięczność kieruję również wobec Pań i Panów (jest to stała grupa), którzy tak bezinteresownie przez cały rok dbali o piękno kościoła i wokół kościoła i plebanii. Zawsze mogłem na nich liczyć. Jest to świadectwo odpowiedzialnej troski, aby dobra wspólne naszej parafii były piękne, zadbane i estetyczne.

To czego dokonaliśmy jest owocem wspólnej troski i ofiarności. Bogu niech będą dzięki Wam moi Drodzy i Czcigodni Parafianie, że mimo kryzysu, tak ofiarnie i systematycznie składaliście ofiary i dzięki temu udało nam się tyle darów dla naszej wspólnoty, dla świątyni i parafii wykonać i zostawić. Bóg zapłać.

Wielkim darem dla naszej parafii w 2013 r. był Jubileuszu 50 – lecia KAPŁAŃSTWA w naszym kościele Ks. Jerzego Krajki. Niech ten dar pobudza nas do większej modlitwy i troski o powołania i wdzięczności Bogu za kapłanów i ich posłannictwo.

Darem dla duszpasterstwa parafialnego Wspólnoty i Grupy Parafialne. Dziękuję za ich troskę o działalność apostolską wszystkim Wspólnotom działającym w naszej parafii: Radzie Parafialnej, Akcji Katolickiej, Grupie Caritas, Poradni Rodzinnej, Różom Żywego Różańca, Rodzinie, prowadzącej naszą Bibliotekę, Redakcji naszej gazetki „Faustyna”, i Kręgowi Biblijnemu, naszej Scholii, Ministrantom, Lektorom, Grupom Modlitewnym, Grupie Młodzieżowej, którzy swoją aktywnością, zaangażowaniem, świadectwem wiary i miłości nieśli dobro całej wspólnocie parafialnej przez cały rok. Bóg zapłać.

Pragnieniem jest, by większa była liczba parafian należała do tych wspólnot apostolskich.

Dziękuję za troskę katechetyczną, duszpasterską świadectwo modlitwy, życia, życzliwość i wspieranie mnie naszym Kapłanom: Ks. Krzysztofowi i Ks. Mariuszowi. Naszym Kochanym Księżom Seniorom, Ks. Janowi, który w tym roku obchodzi 80 lat życia i Ks. Jerzemu Jubilatowi. Ks. Diakonowi Tomaszowi Dziękuje, za to że są wśród nas, za ich posługę.  Naszym Organistom, za troskę o piękno śpiewu w liturgii. Naszej Siostrze zakrystiance.

Szafarzom Komunii św., za radość i moc przynoszona chorym. Paniom, które troszczą się o naszą świątynie, za ich bezinteresowność, wszystkim sprzątającym kościół, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za Dom Boży, również Paniom w kuchni, które z wielkim szacunkiem i życzliwością pełnią posługę służby i troski i tym, którzy troszczą się o nasz Dom Parafialny. Wszystkim za wszystko składam serdeczne Bóg zapłać

Moi Kochani,

Wszystko jest wielkim darem. Trzeba tylko troszczyć się o dary, zabiegać i dobrze nimi gospodarować.

Może dlatego św. Paweł pełen troski poucza: „O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze troski przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu, z dziękczynieniem!”

Siostro, Bracie!

Dlatego pragnę życzyć dziś Wszystkim, takiego patrzenia i takich spojrzeń w Nowym Roku 2014.

Życzę Wszystkim, również wdzięczności za każdy otrzymany DAR.

Niech Siostro i Bracie, Twoja dłoń – niesie ciepło, oczyświatło, a ustaprawdę, która daje życie. Amen.