Przygotowujemy do druku album o naszej wspólnocie z pięknymi zdjęciami wykonanymi przez p. Grzegorza Gałązkę fotografa papieskiego i historią parafii. W związku z tym, szukamy sponsorów na wydanie tego albumu, których nazwiska lub logo zostaną umieszczone w albumie.