Każdy jubileusz zdarza się tylko raz w życiu.

Ten, który dziś świętujemy zdarza się bardzo rzadko.

Pięćdziesiąt lat w służbie Bogu, pół wieku kapłaństwa, to niezwykłe święto.

„Umiłowanie Boga – jest największą mądrością”.

Dlatego życzymy, kochanemu Jubilatowi Księdzu Seniorowi Jerzemu Krajce, długich lat życia, aby nadal, jak Święty Paweł mógł mówić:

„Dla słabych stałem się słaby, by pozyskać słabych.

Stałem się wszystkim dla wszystkich, aby uratować za wszelką cenę choć niektórych.

Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział”.

 

Czcigodny Jubilacie,

Przeżywaj nadal Chrystusowe kapłaństwo według słów Sługi Bożego Jana Pawła II:

Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom okaże się tylko kapłan świadom pełnego sensu swego kapłaństwa: kapłan, który głęboko wierzy, który odważnie wyznaje, który żarliwie się modli, który z całym przekonaniem naucza, który służy, który wdraża w swe życie program ośmiu błogosławieństw, który umie bezinteresownie miłować, który jest bliski wszystkim – a w szczególności najbardziej potrzebującym”. I Dziękujemy.

Tego życzą, Kapłani i Wspólnota Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp.