27 lutego s. Józefa mieszkająca w Zakonie Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej przy ulicy Limanowskiego obchodziła 100 urodziny. Podczas uroczystej mszy św. można było usłyszeć krótki życiorys jubilatki (tekst kazania – Kazanie s. Józefa 100 lat). Z okazji urodzin życzenia złożyli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego link do strony UM.